50 Bybelverse oor geregtigheid kjv

1
24757

Bybelverse oor geregtigheid KJV. Geregtigheid is die aard van God wat deur die mens deur Christus Jesus toegereken word. Dit is ook ons ​​reg om voor Christus in Christus te staan. U vordering in u geestelike lewe is afhanklik van u begrip van geregtigheid. Geregtigheid is nie reg om te doen nie, maar geregtigheid lewer regte doen. Geregtigheid is gelowig. As ons in Christus Jesus glo, word ons regverdig voor God.
Hierdie Bybelverse oor geregtigheid sal u oë oopmaak vir u regverdige status in Christus. Dit sal u help om geregtigheid te verstaan ​​en te weet wat dit beteken om in Christus die geregtigheid van God genoem te word. Ek moedig u aan om hierdie Bybelverse te lees, te betower en te mediteer vir maksimum voordele.

50 Bybelverse oor geregtigheid KJV

1). Jesaja 46:13:
13 Ek bring my geregtigheid nader; dit sal nie ver wees nie, en my heil sal nie bly nie; en Ek sal verlossing in Sion plaas vir my heerlikheid vir Israel.

2). Jesaja 51:5:
My geregtigheid is naby; my heil het uitgegaan, en my arms sal die volk oordeel; die eilande sal op my wag, en op my arm sal hulle vertrou.
3). Jesaja 56:1:
1 So sê die Here: Bewaar die reg en doen reg; want my heil is naby om te kom en my geregtigheid word geopenbaar.

4). Romeine 1:17:
17 Want daarin word die geregtigheid van God geopenbaar van geloof tot geloof; soos geskrywe is: Die regverdige sal uit die geloof lewe.

5). Jesaja 54:17:
17 Geen wapen wat teen u gevorm word, sal voorspoedig wees nie; en elke tong wat teen jou opstaan ​​in die gereg, moet jy veroordeel. Dit is die besitting van die diensknegte van die Here, en hulle geregtigheid is uit my, spreek die Here.
6). Romeine 4:13:
13 Want die belofte dat hy die erfgenaam van die wêreld sou wees, was nie vir Abraham of sy nageslag deur die wet nie, maar deur die geregtigheid van die geloof.

7). Romeine 9:30:
30 Wat sal ons dan sê? Dat die heidene wat nie die geregtigheid gevolg het nie, die geregtigheid bereik het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is.

8). Romeine 10:6:
6 Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, spreek so: Sê nie in u hart nie: Wie sal opkom in die hemel? (dit wil sê om Christus van bo af te laat neerdaal:)

9). Romeine 3:21:
31 Maak ons ​​dan die wet nietig deur die geloof? God verbied: ja, ons bevestig die wet.

10). Romeine 3:22:
22 Ook die geregtigheid van God wat uit die geloof in Jesus Christus is aan almal en almal wat glo, want daar is geen verskil nie:

11). 1 Korintiërs 1:30:
30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat van God vir ons geword het wysheid en geregtigheid en heiligmaking en verlossing

12). 2 Korintiërs 5:21:
21 Want Hy het Hom laat sondig vir ons wat geen sonde ken nie; sodat ons in Hom die geregtigheid van God kan word.

13). Romeine 10:4:
4 Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.

14). Jeremia 23:6:
6 In sy dae sal Juda verlos word, en Israel sal veilig woon; en dit is sy naam waardeur hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

15). Daniël 9:24:
24 Sewentig weke word bepaal op u volk en u heilige stad om die oortreding te beëindig en om die sondes te beëindig en om versoening te doen vir ongeregtigheid en om ewige geregtigheid in te bring en die visioen en die profesie te verseël, en om die Allerheiligste te salf.

16). Romeine 5:17:
17 Want as die dood van een man die dood deur een regeer; veel meer sal diegene wat oorvloed van genade en 'n gawe van geregtigheid ontvang, deur die een, Jesus Christus, in die lewe regeer.)

17). Jesaja 51:6:
6 Slaan u oë op na die hemel en bekyk die aarde daaronder, want die hemel sal verdwyn soos rook, en die aarde sal oud word soos 'n kleed, en die wat daarin woon, sal op dieselfde manier sterwe; maar my heil sal sterwe. wees vir ewig, en my geregtigheid sal nie afgeskaf word nie.

18). Romeine 4:5:
5 Maar vir hom wat nie werk nie, maar glo in die wat die goddelose regverdig, word sy geloof geregtigheid gereken.

19). Jesaja 61:10:
10 Ek sal baie bly wees in die Here, my siel sal juig oor my God; want hy het my beklee met die kleding van verlossing, hy het my bedek met die kleed van geregtigheid, soos 'n bruidegom hom versier met sieraden, en soos 'n bruid haar versier met haar juwele.
20). Romeine 5:19:
19 Want soos deur ongehoorsaamheid van een mens baie sondaars gemaak is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van een regverdig gemaak word.

21). Romeine 3:26:
26 Om te sê, sê ek, in hierdie tyd sy geregtigheid, dat hy regverdig kan wees en die regverdige van hom wat in Jesus glo.

22). Psalm 89: 16:
16 In u Naam sal hulle die hele dag verbly en in u geregtigheid verhef word.

23). Filippense 3:9:
9 En word in hom gevind sonder om my eie geregtigheid te hê wat uit die wet is, maar wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is uit die geloof.

24). Jesaja 45: 24-25:
24 Sekerlik, sal iemand sê: in die Here het ek geregtigheid en sterkte; selfs na hom sal mense kom; en almal wat teen hom ontvlam, sal beskaamd staan. 25 In die Here sal die hele nageslag van Israel geregverdig word en hulle roem.

27). Spreuke 21:21:
21 Hy wat geregtigheid en barmhartigheid navolg, vind lewe, geregtigheid en eer.

28). Romeine 2:6:
6 Wie sal vergeld aan elkeen volgens sy dade:

29). 1 Timoteus 6:11:
11 Maar jy, o man van God, vlug hierdie dinge; en volg na geregtigheid, godsvrug, geloof, liefde, geduld, sagmoedigheid.

30). Psalm 37: 28:
28 Want die Here het die reg lief en verlaat sy heiliges nie; hulle word vir ewig bewaar; maar die nageslag van die goddelose sal uitgeroei word.

31). Galasiërs 6:7:
7 Moenie mislei word nie; God word nie bespot nie; want wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai.

32). Spreuke 21:2:
2 Elke man se weg is reg in sy oë, maar die Here dink oor die harte.

33). Psalm 112: 6:
6 Waarlik, hy sal vir ewig nie wankel nie; die regverdige is in ewige gedagtenis.

34). Mattheus 6:33:
33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid; en al hierdie dinge sal aan julle bygevoeg word.

35). Spreuke 21:3:
3 Om geregtigheid en oordeel te doen is vir die Here aanneemliker as opoffering.

36). Galasiërs 6:9:
9 En laat ons nie moeg wees om goed te doen nie; want in die seisoen sal ons maai as ons nie moeg word nie.

37). 1 Petrus 3: 14:
14 Maar as julle ly ter wille van geregtigheid, dan is julle gelukkig; en wees nie bevrees vir hulle verskrikking nie, en wees nie ontsteld nie;

38). 1 Tessalonisense 5:15:
15 Sorg dat niemand kwaad vir kwaad aan iemand verrig nie; maar volg altyd wat goed is, onder mekaar en vir alle mense.

39). Psalm 34: 15:
15 Die oë van die Here is op die regverdige, en sy ore is oop vir hulle geroep.

40). Filippense 4:8:
8 Ten slotte, broeders, alles wat waar is, alles is eerlik, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lief is, alles wat goed is, is goed. As daar enige deug is en as daar lof is, dink aan hierdie dinge.

41). Titus 2: 11-12:
11 Want die genade van God wat verlossing bring, het aan alle mense verskyn, 12 wat ons geleer het dat ons, deur goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, nugter, regverdig en vroom moet lewe in hierdie huidige wêreld;

42). Spreuke 10:2:
2 Skatte van goddeloosheid baat niks, maar geregtigheid red van die dood.

43). Psalm 1: 1:
1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan ​​in die weg van die sondaars en nie sit in die stoel van die spotters nie.

44). Jakobus 3:18:
18 En die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede van die wat vrede maak.

45). Lukas 6:33:
33 En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle dan? want sondaars doen ook dieselfde.

46). Spreuke 11:18:
18 Die goddelose doen 'n bedrieglike werk; maar vir hom wat geregtigheid saai, sal hy 'n waaragtige loon wees.

47). Jakobus 5:16:
16 Bely julle foute teenoor mekaar en bid een vir mekaar, dat julle gesond kan word. Die effektiewe vurige gebed van 'n regverdige het baie voordeel.

48). Jakobus 4:8:
8 Kom nader aan God, en hy sal naby jou kom. Maak jou hande skoon, o sondaars! En reinig julle harte, julle dubbelgesind.

49). Psalm 119: 10:
10 Uit my hele hart het ek u gesoek; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.

50). Psalm 37: 5-6:
5 Gaan u weg aan die Here; vertrou ook op hom; en hy sal dit bring. 6 En hy sal u geregtigheid voortbring soos die lig en u oordeel soos die middag.

1 KOMMENTAAR

Laat 'n antwoord Dees kanselleer antwoord

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.