Daaglikse Bybellees Vandag 21 Oktober 2018

0
9914

Ons daaglikse Bybellees vandag is uit die boek 2 Kronieke 6: 12-42. Lees, oordink dit, vra die heilige gees om u te lei na die lesse en openbarings uit die hedendaagse Bybellees. Wees geseënd.

Daaglikse Bybellees Vandag

2 Kronieke 6: 12-42:
12 En hy het voor die altaar van die Here gaan staan ​​voor die hele vergadering van Israel en sy hande uitgebrei. 13 Want Salomo het 'n kopersteier gemaak, vyf el lank en vyf el breed en drie el hoog; en hy het dit binne-in die voorhof neergesit; en hy het daarop gaan staan ​​en op sy knieë neergekniel voor die hele vergadering van Israel en sy hande na die hemel uitgesprei. 14 En gesê: Here, God van Israel, daar is geen God soos U in die hemel en ook nie op die aarde nie; wat die verbond hou en guns bewys aan u knegte wat voor u aangesig wandel met hul hele hart. 15 U wat u vader Dawid, my vader, onderhou het wat u hom beloof het; en met u mond gespreek en dit met u hand vervul soos dit vandag is. 16 Hou dan nou, Here God van Israel, by u kneg, my vader Dawid, wat u hom beloof het deur te sê: U sal 'n man voor my oë nie op die troon van Israel laat sit nie; tog moet u kinders oplet om in my wet te wandel soos u voor my aangesig gewandel het. Laat u woord dan nou bevestig word wat U met u kneg Dawid gespreek het. 18 Maar sal God in werklikheid by mense op die aarde woon? kyk, die hemel en die hemel van die hemel kan U nie bevat nie; hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het! 19 Wees dan ag op die gebed van u kneg en sy smeking, Here my God, om te luister na die geroep en die gebed wat u kneg voor u gebid het; 20 dat u oë oop kan wees dag en nag oor hierdie huis, op die plek waarvan u gesê het dat u u naam daar sou neersit; om te luister na die gebed wat u kneg na hierdie plek toe bid. 21 Luister dan na die smekinge van u kneg en u volk Israel wat hulle na hierdie plek toe sal bring; luister na u woonplek, uit die hemel; en vergewe as u dit hoor. 22 As iemand teen sy naaste sondig en 'n eed op hom gelê word om hom te laat sweer, en die eed voor u altaar in hierdie huis kom; 23 Luister dan uit die hemel en doen dit en oordeel u knegte deur die goddelose te vergelde deur sy weg op sy hoof te vergelde; en deur die regverdige te regverdig deur hom te gee volgens sy geregtigheid. 24 En as u volk Israel voor die vyand versleg word, omdat hulle teen u gesondig het; en hy sal terugkom en u Naam bely en bid en smeek voor u aangesig in hierdie huis; 25 Luister dan uit die hemel en vergewe die sonde van u volk Israel en bring dit terug na die land wat U aan hulle en hul vaders gegee het. 26 As die hemel toegesluit is en daar geen reën is nie, omdat hulle teen U gesondig het; maar as hulle na hierdie plek bid en u Naam bely en hulle bekeer van hul sonde as U hulle verdruk; 27 Luister dan uit die hemel en vergewe die sonde van u dienaars en van u volk Israel as u hulle die goeie weg geleer het waarop hulle moes wandel; en stuur reën oor u land wat u u volk as erfdeel gegee het. 28 As daar 'n gebrek in die land is, as daar pes is, as daar blaas, muf, sprinkane of ruspes is; as hulle vyande hulle beleër in die stede van hulle land; wat ook al seer of wat ook al daar is: 29 watter gebed of watter smeking dan ook al, van iemand of u hele volk Israel, as elkeen sy eie seer en sy eie smart ken en sy hande daarin uitsprei hierdie huis: 30 Hoor dan u woonplek uit die hemel en vergeef dit en vergeld elkeen aan al sy weë wie u hart ken; (want U ken net die harte van die mensekinders). 31 sodat hulle U kan vrees om in u weë te wandel, solank hulle woon in die land wat U aan ons vaders gegee het. 32 Verder aangaande die vreemdeling wat nie uit u volk Israel is nie, maar uit 'n ver land gekom het ter wille van u grote Naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm; as hulle in hierdie huis kom bid; 33 Luister dan uit die hemel en uit u woonplek, en doen net soos die vreemdeling u versoek; sodat al die mense van die aarde u Naam kan ken en U kan vrees, soos u volk Israel, en kan weet dat hierdie huis wat Ek gebou het, met u Naam genoem word. 34 As u volk uittrek in die oorlog teen hul vyande op die weg wat u hulle sal stuur, en hulle tot u bid tot hierdie stad wat u gekies het, en die huis wat ek vir u Naam gebou het; 35 Hoor dan uit die hemel hulle gebed en hul smeking, en onderhou hulle regsaak. 36 As hulle teen U sondig (want daar is niemand wat nie sondig nie), moet u kwaad word vir hulle en hulle oorgee voor hul vyande, en hulle as gevangenes wegvoer na 'n land van ver of naby; 37 Maar as hulle hulself nadink in die land waarheen hulle in ballingskap weggevoer is, en hulle bekeer en tot u bid in die land van hulle ballingskap en sê: Ons het gesondig, ons het verkeerd gehandel en goddeloos gehandel; 38 As hulle met hul hele hart en hul hele siel na u terugkeer in die land van hulle ballingskap, waarheen hulle hulle as gevangenes weggevoer het, en gebid het na hul land wat U aan hul vaders gegee het, en na die stad wat U gekies het. en na die huis wat ek vir u Naam gebou het. 39 Luister dan uit die hemel en uit u woonplek, hulle gebed en hul smekinge; en onderhou die saak en vergewe u volk wat teen u gesondig het. 40 Nou, my God, laat u oë tog oop wees, en laat u ore luister na die gebed wat op hierdie plek plaasvind. 41 Staan dan nou op, Here God, na u rusplek, U en die ark van u sterkte; laat u priesters, Here God, beklee word met heil, en laat u heiliges juig oor die welbehae.


Nuwe boek deur pastoor Ikechukwu. 
Nou beskikbaar op Amazon

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.