50 Moedig Bybelverse aan

2
37530
Moedig Bybelverse aan

Psalm 119: 105:

U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad.

Die woord van vandag is die bron van aanmoediging. Vandag gaan ons die aanmoediging van Bybelverse bestudeer. hierdie Bybelverse sal ons gees verhoog as ons deur die lewensreis gaan. Dit verg kennis vir ons om vrygemaak te word in die lewe en die woord van God is die bron van alle kennis. Staan u enige ontmoedigende uitdaging in u lewe? Het u lus om op te gee of op te gee? Dink u dat alle hoop weg is en dat u nie verder in die lewe kan vorder nie? As u antwoord op een van hierdie vrae ja is, moet u dit verheug, want hierdie aanmoedigende Bybelverse sal u gees weer lewend maak, hoop en maak u oë oop vir die oplossing vir u uitdagings.

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU

Die woord van God is 'n lamp vir ons voete, dit lei ons, dit lei ons en leer ons. Dit verhoog ons gees en wys ons die uitweg uit elke probleem wat ons bevind. Die doel van hierdie bemoedigende Bybelverse is om u te help om deur u beproewing deur die woord van God te navigeer. Alles wat u ooit in die lewe sal benodig, kan in die woord van God gevind word. Die Bybel is die alledaagse wysheidsboek wat 'n oplossing bied vir alle bekende en onbekende probleme. My gebed vir u is dit: terwyl u hierdie bemoedigende Bybelverse vandag bestudeer, mag God u oë oopmaak om te sien wat hy in Jesus se naam sê.


5 redes waarom ons Bybelverse moet aanmoedig

1). Om in genade te groei: Handelinge 20:32 sê vir ons dat die woord van God die vermoë het om ons op te bou. Hoe meer ons die woord bestudeer, hoe sterker word ons geestelik.

2). Vir innerlike sterkte: Dawid het homself in die Here aangemoedig deur baie psalms in die Bybel. Ons sien dat in Psalm 27, Psalm 103 en 'n hele aantal ander psalms. Aanmoediging lei tot innerlike krag. Die woord van God is die enigste ware bron van innerlike krag.

3). Om ons geloof te bevorder: Die woord van God is 'n geloofsversterker; as u hierdie bemoedigende Bybelverse bestudeer, sal dit u geloof opbou en u as kind van God aan die gang hou. Die woord van God is die brandstof wat u geloof opbou.

4). vir Geestelike Groei: 1 Petrus 2: 2 sê vir ons dat ons die opregte melk van die woord van God moet begeer om sodoende die verlossing in te groei. Die woord van God is ons geestelike voedsel, hoe meer ons dit bestudeer, hoe meer groei ons geestelik. Dit verg 'n geestelik robuuste gelowige om die uitdagings van die lewe te oorkom.

5). vir Vars Vuur: Die woord van God is soos 'n vuur vir ons gees. Hierdie bemoedigende Bybelverse sal u gees opwek. As u Geesman met die woord gevul word, word u onstuitbaar.

OM BYBELVERS TE BEMOEDEL

1). 2 Timoteus 1:7:
Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

2). Filippense 4:13:
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

3). Efesiërs 6:10:
Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

4). Efesiërs 3:16:
Dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens;

5). 2 Korintiërs 12:9:
En hy sê vir my: My genade is vir jou voldoende, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek liewer in my swakhede roem, sodat die krag van Christus op my kan rus. 12:10 Daarom het ek behae in swakhede, in smaad, in nood, in vervolgings, in benoudhede ter wille van Christus; want as ek swak is, dan is ek sterk.

6). 2 Korintiërs 4:16:
Daarom beswyk ons ​​nie; maar al vergaan ons uiterlike mens, tog word die innerlike mens dag vir dag vernuwe.

7). Handelinge 1: 8:
Maar julle sal krag ontvang, nadat die Heilige Gees oor julle gekom het, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaría en tot in die uiterste van die aarde.
8). Markus 12:30:
En jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Dit is die eerste gebod.

9). Mattheus 19:26:
Maar Jesus het hulle gesien en vir hulle gesê: Dit is onmoontlik by mense. maar by God is alle dinge moontlik.

10). Mattheus 6:34:
Dink dus nie môre oor nie; want môre sal daaraan gedink word. Die onheil van hierdie dag is genoeg vir die dag.

11). Habakkuk 3: 19:
Die HERE God is my sterkte, en Hy sal my voete maak soos die van herte, en Hy sal my laat loop op my hoogtes. Aan die hoofsanger op my snaarinstrumente.

12). Jesaja 40:28:
Weet jy nie? Het u nie gehoor dat die ewige God, die HERE, die Skepper van die eindes van die aarde, nie beswyk of moeg word nie? daar word nie na sy begrip gesoek nie. 40:29 Hy gee krag aan die wat sleg is; en vir die wat nie mag het nie, vermeerder hy krag. 40:30 Ook die jeugdiges sal beswyk en moeg word, en die jongmanne sal heeltemal val; 40:31 maar die wat op die HERE wag, sal hul krag hernu; hulle sal met vleuels optrek soos arende; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; en hulle sal wandel en nie flou word nie.

13). Jesaja 12:2:
Kyk, God is my heil; Ek sal vertrou en nie vrees nie; want die HERE JEHOVAH is my krag en my lied; ook het hy my tot heil geword.

14). Psalms 138: 3:
Op die dag as ek huil, het u my geantwoord en my versterk met krag in my siel.

15). Psalms 119: 28:
My siel smelt van krag; versterk my volgens u woord.

16). Psalms 71:16:
Ek wil gaan in die sterkte van die Here HERE; ek sal u geregtigheid noem, u alleen.

17). Psalms 46: 1:
God is ons toevlug en sterkte, 'n baie huidige hulp in die moeilikheid. 46: 2 Daarom sal ons nie vrees nie, alhoewel die aarde verwyder word en dat die berge in die middel van die see weggevoer word; 46: 3 Al brand sy waters en word verskrik, al bewe die berge van die swelsel daarvan. Sela.

18). Psalms 37: 39:
Maar die heil van die regverdiges is van die HERE; Hy is hulle krag in die tyd van benoudheid.

19). Psalms 27: 1:
Die HERE is my lig en my heil; vir wie sal ek vrees? die HERE is die sterkte van my lewe; vir wie sou ek bang wees?

20). Psalms 18: 1:
Ek wil U liefhê, HERE, my sterkte. 18: 2 Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my sterkte op wie ek vertrou; my besitter en die horing van my heil en my hoë toring.

21). Psalms 8: 2:
Uit die mond van babas en suiglinge het u krag verordineer vanweë u vyande, dat u nog steeds die vyand en die wraakgierige sou kon maak.

22). Nehemia 8:10:
Toe sê hy vir hulle: Gaan heen, eet die vet en drink die soet en stuur porsies na hulle toe vir wie niks bereid is nie; want hierdie dag is heilig aan onse HERE; want die blydskap van die HERE is u krag.

23). Sefanja 3:17:
Die HERE u God in u midde is magtig; Hy sal verlos, hy sal oor jou juig met blydskap; Hy sal rus in sy liefde, hy sal oor jou juig met gejubel.

24). 1 Kronieke 29:12:
Rykdom sowel as eer kom van u, en u is koning oor alles; en in u hand is krag en krag; en in u hand moet dit groot wees en almal sterkte gee.

25). Eksodus 15:2:
Die HERE is my sterkte en my lied, en Hy het my tot heil geword; Hy is my God, en Ek sal hom 'n woning maak; my vader se God, en ek sal hom verhef.

26). Josua 1: 9:
Het ek u nie beveel nie? Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en wees nie verskrik nie; want die HERE jou God is met jou oral waarheen jy gaan.

27). Klaagliedere 3:22:
Dit is deur die barmhartigheid van die HERE dat ons nie verteer word nie, omdat sy medelye nie teleurstel nie. 3:23 Hulle is elke môre nuut; u trou is groot.

28). Spreuke 3:5:
Vertrou op die HERE met u hele hart; en steun nie op u eie insig nie. 3: 6 erken Hom op al u weë, en hy sal u paaie rig.

29). Spreuke 18:10:
Die Naam van die HERE is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en is veilig.

30). Psalms 16: 8:
Ek het die HERE altyd voor my gestel; omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.

31). Psalms 23: 3:
Hy herstel my siel; Hy lei my op die paaie van geregtigheid ter wille van sy Naam.

32). Psalms 31: 24:
Wees sterk, en hy sal julle hart versterk, almal wat op die HERE hoop.

33). Psalms 46: 7:
Die HERE van die leërskare is met ons; die God van Jakob is ons 'n toevlug. Sela.

34). Psalms 55: 22:
Werp u las op die HERE, dat hy u kan onderhou; die regverdige sal nooit wankel nie.

35). Psalms 62: 6:
Hy alleen is my rots en my heil, hy is my rotsvesting; Ek sal nie wankel nie.

36). Psalms 118: 14:
Die HERE is my sterkte en my lied en het my tot heil geword. 118: 15 Die stem van blydskap en heil is in die hutte van die regverdiges; die regterhand van die HERE doen dapperheid. 118: 16 Die regterhand van die HERE is verhewe; die regterhand van die HERE doen dapper.

37). Psalms 119: 114:
U is my skuilplek en my skild; ek hoop op u woord. 119: 115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, want ek hou die gebooie van my God.

38). Psalms 119: 50:
Dit is my troos in my ellende, want u woord het my lewend gemaak.

39). Psalms 120: 6:
My siel woon lank by die vrede.

40). Jesaja 40:31:
Maar die wat op die HERE wag, sal hul krag hernu; hulle sal met vleuels optrek soos arende; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; en hulle sal wandel en nie flou word nie.

41). Jesaja 41:10:
Wees nie bevrees nie; want Ek is met jou; wees nie verskrik nie; want Ek is jou God; Ek sal jou versterk; Ja, Ek sal jou help; Ja, Ek sal jou ondersteun met die regterhand van my geregtigheid.

42). Jesaja 43:2:
As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, nie, en die vlam sal jou nie.

43). Mattheus 11:28:
Kom na my toe, almal wat swaar belas het, en ek sal julle rus gee.

44). Markus 10:27:
En Jesus het na hulle gekyk en gesê: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie; want by God is alle dinge moontlik.

45). Johannes 16:33:
Dit het ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar wees vrolik; Ek het die wêreld oorwin.

46). 2 Korintiërs 1:3:
Geloofd sy God, die Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid, en die God van alle vertroosting; 1: 4 wat ons troos in al ons verdrukkinge, sodat ons die wat in enige moeilikheid is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons ons deur God getroos het.

47). 1 Tessalonisense 5:11:
Troos julle dan saam en versterk mekaar, net soos julle ook doen.

48). Filippense 4:19:
Maar my God sal al u behoeftes voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

49). 1 Petrus 5: 7:
Gooi al jou sorg op hom; want hy gee om vir jou.

50). Deuteronomium 31: 6:
Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en wees nie bevrees vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat met jou saamtrek; Hy sal jou nie versaak en jou nie verlaat nie.

 

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU
Vorige artikelGebedspunte vir genade en genade
Volgende artikelOggend toedoen: DIT SAL JULLE ONTMOET
My naam is Pastoor Ikechukwu Chinedum, ek is 'n Man van God, wat passievol is oor die beweging van God in hierdie laaste dae. Ek glo dat God elke gelowige met vreemde orde van genade bemagtig het om die krag van die Heilige Gees te openbaar. Ek glo dat geen Christen deur die duiwel onderdruk moet word nie, ons het die Krag om te lewe en in heerskappy te wandel deur Gebede en die Woord. Vir verdere inligting of berading, kan jy my kontak by everydayprayerguide@gmail.com of gesels met my op WhatsApp En Telegram by +2347032533703. Ek sal jou ook graag uitnooi om by ons kragtige 24 uur gebedsgroep op Telegram aan te sluit. Klik hierdie skakel om nou aan te sluit, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God seën jou.

2 KOMMENTAAR

 1. Gebed is so kragtig! Besin oor hierdie Bybelverse oor gebed en laat God se beloftes u aanspoor om tot u hemelse Vader te bid en vandag u hoop en behoeftes met Hom te deel. Jak 1: 5 As iemand van u wysheid kortkom, moet u dit aan God vra, wat aan almal mildelik gee sonder om fout te vind, en dit sal aan u gegee word.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Byvoorbeeld
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Dit is 'n goeie idee.
  Ons het nie meer 'n administrasie gekry nie!
  Moet nie dink nie

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.