20 tipes gebed

1
29098

Gebed is 'n manier om te kommunikeer tussen sterflinge en die onsterflike mense. Dit is stelselmatige kanale wat die kommunikasievloei tussen mens en God verhoog. Dit is dus pertinent dat ons die tipes gebed verstaan ​​en leer ken.

Die tipe gebed wat ons doen, verskil na gelang van die seisoen, tyd of situasie. 'N Man bid nie 'n gebed van verlossing wanneer hy of sy veronderstel is om dankseggingsgebede te doen nie. Moet ek meer sê, as die doel van 'n ding onbekend is, is misbruik onvermydelik. Om ons sake van gebed effektief uit te voer, is dit belangrik dat ons die seisoen of situasie waarin ons verkeer, moet verstaan, sodat ons kan weet wat die tipe gebede is wat ons vir ons maker moet sê.
Die Skrif in die boek van 1 Timoteus 2: 1 Ek vermaan derhalwe dat eerstens smekinge, gebede, voorbidding en dankbaarheid vir alle mense gedoen moet word. Al hierdie woorde wat in die Bybelgedeelte gebruik word, praat oor die tipe gebed wat 'n man tot God kan sê.
As ons dit in gedagte hou, kan ons dan voortgaan om 'n lys saam te stel van die 20 soorte gebede wat 'n man tot God kan sê met relevante voorbeelde in die Skrif.

1. Die Here gebed


Nuwe boek deur pastoor Ikechukwu. 
Nou beskikbaar op Amazon

Voordat Christus gekom het, gedurende die tyd van die Levitiese Priesterskap. Mans kon nie self gebede tot God aanbid nie. Dit is die Priesters se uitsluitlike plig om dit namens die mense te doen.

Die koms van Christus bring egter genade wat mans nog nooit vantevore geniet het nie. Christus het in die boek Lukas 11: 1-4 die mense geleer hoe om tot hul hemelse vader te bid. Daar sal onthou word dat daar voor daardie tyd. Die mense het nie geweet hoe om tot God te bid nie.
Die Here gebed bevat alles waaroor ons kan bid. As en net as ons dit met begrip bid.

2. Voorbidding Gebed

Voorbidding gebed is een wat gedoen word vir iemand of 'n stad. 'N Persoon wat sê dat hierdie tipe gebed bekend staan ​​as 'n voorbidder. Eintlik behoort die voorbidding van elke gebedseenheid die meeste lede te hê. In die ou testament funksioneer die Hoëpriester as die voorbidder. Hy bring namens die mense offers aan God.

Abraham het vir die mense van Sodom en Gomorra ingegee toe God op die punt was om die hele stad te verwoes weens hul slegte dade. Abraham het egter tot God gebid om genade te hê.
Christus Jesus het ook namens die mens onderhandel. Die grootste intersessor is Jesus. Hy het tussenbeide getree vir die hele mensdom. Die Bybel sê dat terwyl ons nog sondaars is, Christus vir ons gesterf het. Hy het die kapitaalprys met sy bloed betaal, sodat ons gered kan word.
Ons as gelowiges kan ook 'n voorbidder word vir ons land, familie, vriende en almal rondom ons.

3. Daaglikse gebed

Dit is die tipe gebed wat ons elke dag aanbied voordat ons uitgaan. Ons sê soms hierdie gebed op grond van die situasie waarmee ons te kampe het. 'N Man wat deurbraak of genesing van siekte wil hê, sal die gebed van genesings dikwels tot daaglikse gebed verander.

Buiten dit, het die Bybel opdrag gegee dat ons as Christene moet bid sonder ophou, 1 Tessalonisense 5:17 Bid sonder ophou. Baie keer verander baie Christene die Here se gebed in hul daaglikse gebed vanweë hulle luiheid om te bid. Nadat ons geweet het dat die Here se gebed kort en eenvoudig is. God wil egter altyd hê dat ons ons dag in sy hande moet gee. Die Skrif het ons laat verstaan ​​dat ons elke dag moet verlos, want elke dag is gevul met kwaad. Daarom is dit belangrik dat ons 'n daaglikse gebed sessie, waar ons ons dag in die hande van God pleeg.

4. Verlossingsgebed

Bevryding kan gedefinieer word as die handeling om iets uit die besit van 'n ander saak wat kragtig lyk, te bring. Dit is die situasie van vrymaking van die ballingskap van 'n magtige man. Die mense van Isreal was 'n goeie voorbeeld van verloste mense. Hulle was vir baie jare in ballingskap van Farao en die volk van Egipte. Totdat God 'n verlosser (Moses) gestuur het. 'N Gebedsverlossing kan 'n oorlogsgebed beteken. As 'n individu met 'n bose gees besete is, kan 'n verlossingsgebed gedoen word om die persoon te red.

Intussen moet ons as gelowiges weet dat ons eerste verlossing is deur Christus aan te neem as ons persoonlike Here en verlosser. Belydenis met ons mond dat Jesus Christus die Here is, bevry ons van enige vorm van demoniese slawerny. Die boek Filippense 2: 9 Daarom het God hom ook verhef en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is: Filippense 2:10 dat elke knie voor die naam van Jesus sou buig, in die hemel en in die aarde en in die aarde; Filippense 2:11 En dat elke tong moet bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader. Die naam van Jesus kan ons verlos van alles wat ons gebonde hou.

5. Werksgebed

Oorlogsgebed is nie 'n aangename tipe gebed nie. As dit afgeweer kan word, is ek redelik seker dat niemand hulself daarin wil bevind nie. Oorlogsgebed is 'n geestelike stryd tussen u en die leërskare van die duisternis. Hierdie stryd is eg. Maar bekommer jou minder, Christus het reeds oorwin.

'N Perfekte voorbeeld van sulke gebede was toe Petrus in die gevangenis gewerp is, die kerk vurig vir hom gebid het. Die kerk het geweet dat die duiwel wat die grootste vyand van die evangelie is, aan die werk was toe Petrus gearresteer is. Hulle het dus oorlog gevoer teen die mag wat Petrus in die gevangenis gewerp het.
As ons in 'n baie moeilike situasie verkeer. Ons moet die effektiwiteit in Jesus se krag en bloed verstaan. Verklaar dat die duiwel sy mag oor u en u huisgesin verloor, in die naam van Jesus.

6. Gebed vir genesing

Gesondheid is rykdom. As die duiwel die gesondheid van 'n Christen swaar tref. Dit kan kom deur die siekte, siekte of plaag. Dit is die perfekte tyd om 'n gebed van genesing te sê. Profeet Jesaja het gepraat dat Christus een is wat ons krankhede dra en al ons siektes genees. Jesaja 53: 4 Waarlik, hy het ons hartseer gedra en ons smarte gedra; maar ons het Hom ag geslaan, geslaan van God en ellendig. Jesaja 53: 5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, is Hy verbrysel wille van ons ongeregtighede: die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing.
Dit moet ons volkslied wees wanneer ons met siekte aangeval word.

7. Gebed om duiwels uit te dryf

Hierdie gebed lyk meer soos 'n bevrydingsgebed. Maar dit word gewoonlik gedoen om die duiwel self uit die mens te werp. Die boek van Mathew 8 vs 28-34 verduidelik hoe Jesus duiwel uitgestuur het van twee mans in die land Gergesenes. Waarlik, 'n man kan deur die duiwel self besit word. Sulke individue kan baie kragtig en gewelddadig wees. Maar die naam van Jesus is 'n kragtige instrument om duiwels uit te dryf.
In die boek Handelinge 9 het die seuns van scheva probeer om duiwels uit te dryf op dieselfde manier as wat Paulus dit gedoen het. Maar die seuns van Scheva ken Jesus nie, daarom is hulle erg gewond deur die bose gees. Dit is belangrik dat ons die man Jesus ken en sterk in hom glo voordat ons duiwels in sy naam kan uitdryf.

8. Besluit en verklaar gebede

Die Bybel sê dat diegene wat hul God ken, sterk sal wees, en dat hulle sal uitbuit, Daniël 11:32. Dit is die gebed van gesag en opdrag. Van die betrokke persone wat hierdie gebed gedoen het, was profeet Elia en Joshua. Elia, terwyl hy voor die profete van Baäl besluit dat vuur uit die hemel moes neerdaal en die profete van Baäl verteer, 1 Konings 1:12. Elia het ook van Agab af gestaan ​​en verklaar dat daar geen reën sal wees nie. En die hemel was drie jaar en ses maande lank gesluit.

Gebed van besluit en verklaring bewys ons legitimiteit as kinders van God. 'N Student wat besluit dat ek nie sal druip nie, selfs as die dosent besluit om almal te druip, slaag ek.
Maar 'n man sal dit miskien nie kan doen as jy nie eers die God ken wat jy dien nie.

9. Gebed van ooreenkoms

Sint Matteus 18:19 Ek sê weer vir julle dat as twee van julle op die aarde sal saamstem om iets aan te raak wat hulle sal vra, sal dit gedoen word vir hulle van my Vader wat in die hemele is.

U wil miskien bid, maar u geloof is nog nie opgewek nie. Dit is geen kwaad om mense met 'n sterk geloof in die hande te hou om te bid nie.
God eer die eenheid van die doel, daarom sê die Skrif dat een duisend sal vlug en twee tienduisend sal vlug. Daar is krag in eenheid.

10. Middernag GEBED

Psalms 63: 1 O God, U is my God; vroeg sal ek jou soek; my siel dors na jou; my vlees verlang na jou in 'n dor en dor land waar geen water is nie.

Koning Dawid het die ingewikkeldhede agter die beroep op God in die vroeë oggendure verstaan.
Middernaggebed is baie belangrik in die lewe van 'n Christen. Die beste tyd om dinge gedoen te kry, is in die middernag, wanneer die aarde alweer is. Baie van die slegte dinge wat gedurende die dag manifesteer, is middernag klaar.
Die Bybel sê dat as 'n man van sy vyand kom, het onkruid onder koring gesaai en weggegaan, Matteus 13:25.

11. MORING GEBED

Dit is gewoonlik die tipe gebed wat 'n man vir sy maker sê wanneer hy wakker word om die lig van 'n nuwe dag te sien. Dit kan kom in die vorm van God dat Hy ons die voorreg gegee het om 'n nuwe dag te sien.

12. Bid in die Heilige Gees

Maar julle, geliefdes, bou julself op in julle allerheiligste geloof en bid in die Heilige Gees ”Judas 1:20.

Bid in die Heilige Gees is 'n onmisbare deel van ons Christelike lewe. Elke gelowige moet in die Heilige Gees bid. Dit help om ons op te bou in die plek van gebed.
Mans wat meer op die plek van gebed teer kom, het die gewoonte geleer om die Heilige Gees deur die gebed te laat praat. U wonder miskien of die praat of bid in die Heilige Gees vir elke gelowige is. Ja! Die boek Handelinge 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek uit my Gees uitstort op alle vlees; en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte sien, en julle oumense sal drome droom.. Die gawe van die gees is 'n seën vir elke man en vrou wat Christus as hul persoonlike Here en verlosser aanvaar het.

13. Sondaarsgebed

Dit is die gebede wat deur diegene wat gebroke en hartseer is, gebid word. Diegene wat hulle sondes voor God erken het. Koning Dawid was die perfekte voorbeeld vir hierdie gebed. Nadat hy by Uria se vrou geslaap het en hom in die geveg laat doodmaak het. Dawid voel verbitterd in sy gees, en hy gaan dan na God om vergifnis te soek.

Psalm 51 is 'n volmaakte teksvers om die sondaar te bid. God het geen behae in brandoffers nie; die offers van God is 'n gebroke gees en 'n verslae hart. Dit neem 'n man wie se hart gebreek is deur die onheilspellende daad wat hy gepleeg het om hierdie gebed te doen.

14. Persoonlike gebed

Dit is die persoonlike gebede wat ons tot God sê vir ons eie lewe. Persoonlike smekinge gebed is die tipe dat ons ons probleme met 'n plegtige hart aan God vertel.
Nadat Absalom die troon van koning Dawid aangegryp het. David moes in 'n ander land asiel gaan lê. Koning Absalom het die raad van 'n adviseur met die naam Aithophel in diens geneem. 2 SAM 15:31, Dawid het gebid: “HERE, maak die raad van Agitofel in dwaasheid. Dit is 'n voorbeeld van persoonlike gebed.

Ook die lewe van Jabez in 1 Kronieke 4:10 En Jabez het die God van Israel aangeroep en gesê: Ag, u sal my wel seën en my kus vergroot, sodat u hand by my kan wees, en dat u my sal bewaar van die kwaad, dat dit my nie sou bedroef nie! En God het hom dit gegee wat hy gevra het. Dit is perfekte voorbeelde van persoonlike smeking.

15. Gebed van die geloof

Hebreërs 11: 1 Die geloof dan is die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien.

Die geloofsgebed kry altyd 'n vinnige reaksie van God.
God wil hê dat ons as gelowiges geloof moet toon, selfs ons wag op hom vir 'n spesifieke ding. Klem op Jakobus 5:15 En die gebed van die geloof sal die sieke red, en die Here sal hom opwek; en as hy sondes gedoen het, sal hulle hom vergewe word. Dit verklaar die krag in geloofsgebed. Die Bybel sê laat die swakkes sê dat ek sterk is. Geloofsgebed gaan eintlik daaroor om te leef op wat die woord sê, te leef op wat die skrif sê.

16. Gebed vir die nagmaal

Voordat die Nagmaal uitgegee word, is dit belangrik dat gebed tot God aangebied word. Nagmaal is 'n bekwame daad wat ons teenoor God het deur Christus Jesus. 'N Paar uur na sy inhegtenisneming het hy sy dissipels die nagmaal gegee wat sy bloed en die vlees beteken.

Op dieselfde manier het hy beveel dat ons dit altyd in sy gedagtenis moet doen. As ons hierdie gebed aanbied, moet ons erken dat ons nie waardig is nie, maar dat ons deur genade in aanmerking kom.

17. Serenity-gebed

Ons het baie keer te kampe met situasies wat ons nie kan verander nie. Omdat ons bang is dat ons vrede verdraai kan word as so iets weggeneem word. Sereniteitsgebed is 'n gebed van kalmte en gemoedsrus.
Dit is 'n groot genade om dinge te kan aanvaar wat ons nie kan verander nie. Om nou die situasie te identifiseer wat ons nie kan verander nie, verg groter genade. Ons bid almal bewustelik of onbewustelik tot kalmte. Selfs die gewelddadigste man koester en hou van gemoedsrus as hy een sien.

18. Gebed vir die kerk

Die kerk is die gang van spiritualiteit. Baie gelowiges meen dat die kerk die een moet wees wat vir die mense moet bid, sonder dat die mense die gebaar vergeld. Wat baie nie verstaan ​​dat die mense die kerk is en die kerk die mense nie.

Met ander woorde, gebed vir die kerk is gebed vir onsself. Die Bybel sê op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poort van die hel sal nie seëvier nie. Christus het geweet dat Petrus die pilaar sou wees wat die kerk sal dra, het tyd geneem om vir Petrus te bid dat die vyand nie sy siel sou verkry nie. Ons het ook as gelowiges die kerk 'n sorgsaamheidsplig. Wat ons kan wys deur ons gebede.

19. Gebed vir die nasie

Die Bybel sê dat ons moet bid vir die goeie van Jerusalem; diegene wat dit liefhet, sal voorspoedig wees. Psalms 122: 6 Bid vir die vrede van Jerusalem: hulle sal voorspoedig wees wat U liefhet. Ons volk is ons eie Jerusalem. As daar vrede in die land is, sal die mense voorspoedig wees. Mans sal God gemaklik kan dien as die vrede regeer.

Die gebed vir die volk kan wees vir vrede, vir stabiliteit, vir ekonomiese oorvloed en 'n gladde oorgang van die regering.

20. Gebed vir die gesin

As Christene kan ons as 'n wag vir ons gesin optree. Of ons nou pas getroud is of nog steeds onder die sorg van ons ouers. Dit is belangrik dat ons ons gesin in die hande van God moet pleeg.

Hoe dat Moses weier om met die kinders van Israel weg te gaan, tensy die teenwoordigheid van God met hulle saamgaan. Eksodus 33:15 En hy antwoord hom: As u teenwoordigheid nie met my saamgaan nie, dra ons dan nie hiervandaan op nie. Dit is belangrik dat ons die teenwoordigheid van God moet soek om in die gesin se sake te handel.

Noudat u die verskillende soorte gebede geken het wat 'n mens vir God kan sê. Dit is dus belangrik om te begin bid. 'N Man het nooit alles nie. Daar sal altyd iets wees om oor te bid. Hierdie tipe gebede moet ons help om die area te identifiseer waarvoor ons gebed moet fokus.

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU
Vorige artikelGebedspunte vir dubbele bevordering
Volgende artikelGebede teen seks in die droom
My naam is Pastoor Ikechukwu Chinedum, ek is 'n man van God wat passievol is oor die beweging van God in hierdie laaste dae. Ek glo dat God elke gelowige met vreemde orde van genade bemagtig het om die krag van die Heilige Gees te openbaar. Ek glo dat geen Christen deur die duiwel onderdruk mag word nie; ons het die mag om in heerskappy te leef en te wandel deur gebede en die Woord. Vir meer inligting of berading, kan u my kontak by chinedumadmob@gmail.com of my op WhatsApp en Telegram by +2347032533703 kontak. Ek sal u ook graag wil uitnooi om by ons kragtige 24 uur gebedsgroep op Telegram aan te sluit. Klik op hierdie skakel om nou aan te sluit, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God seën jou.

1 KOMMENTAAR

  1. Só quero darlle as grazas ao Sr Peter Loan in Hours da empresa, fun vítima dunha estafa, maar kando vin unha publicación sobre un préstamo sobre como unha muller con tres fillos conseguiu un préstamo do Sr. Peter Loan in Hours. , quedei desbordado. Acabo de aprobar o meu préstamo o 10 de setembro de 2021 e recibín o meu préstamo o 11 de setembro de 2021. Se estás en krise financeira, non dubides en contactar con este prestamista privado que conced un préstamo ao2 doen o mondo. Obtén o teu préstamo lexítimo coa oferta de Préstamo Rápido en Horas e deixa de perder o tempo con accredores falsos. Póñase en kontak met eles agora polo enderezo de correo electrónico peterhelps01@outlook.com

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.