Wat is gebed?

1
17043

Gebed is 'n geestelike manier van kommunikasie met die hemel. Net soos die natuurlike kommunikasie van mens tot mens. Gebed is 'n kanaal waardeur 'n sterflike in die ryk van die onsterflike mense ingaan. Dit is 'n stelselmatige uitdrukking van 'n gewone man wat in die bonatuurlike sake gaan. Kommunikasie van mens tot man is 'n tweerigting-ding. Dit beteken dat daar 'n boodskap en terugvoering is. Net so is ons kommunikasie met God deur gebede. Daar is bo alle redelike twyfel bewys dat die gees van God telkens praat. Maar mans hoor nie heeltyd van God nie. Dit is omdat ons soms nie in die plek van gebede bly nie.

Telkens wanneer ons met ons Vader (God) kommunikeer deur gebede. Hy is altyd bereid en gereed om met ons te praat. Daar is geen sprake daarvan dat die wêreld so 'n donker en wonderlike plek is om in te woon nie. Daarom is die mens nodig om die raad van God te soek in alles wat hy doen. Die boek van Lukas 5:16 En hy het homself in die woestyn onttrek en gebid. Hierdie gedeelte praat oor Christus Jesus wat hom van die skare verskoon om met die Vader te kommunikeer. Die kern van gebed in die lewe van 'n gelowige kan nie te veel beklemtoon word nie. As Christus die skrywer en die voleinder van ons geloof nie kan doen sonder om tot die Vader te bid nie. Hy is 'n blote sterfling om nie te bly en in die plek van gebed te bly nie. Een van die wese van ons skepping is om 'n koinonia (intimiteit) met God te hê. Hy wil altyd hê dat ons die heeltyd in sy oë moet wees. En die enigste manier waarop dit bereik kan word, is deur GEBED.

DOEL VAN GEBED

'N Christen sonder gebed is magteloos. Hy of sy sal prooi word in die hande van die roofdier (Duiwel). Is u nie verbaas dat die Skrif nadruklik in die boek 1 Tessalonisense 5:17 gesê het nie? Bid sonder ophou. Dit verklaar die kern van Gebed. Gebed is 'n geestelike skild en gespe wat ons gebruik om ons teen die geestelike oorlogsgevaar te verdedig.
Het u vergeet dat die Skrif in die boek Efesiërs 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle kan bly teen die liste van die duiwel.


Nuwe boek deur pastoor Ikechukwu. 
Nou beskikbaar op Amazon

Hoe Daniël so goed gebid het dat die hemel geen keuse gehad het as om sy seëninge vry te stel nie. Die prins van Persië het egter in 'n gaping gestaan ​​tussen die Engel wat Daniël se seën en Daniël gebring het. Maar Daniel het in die plek van gebed gebly totdat die hemel gedwing is om die situasie te ondersoek. Toe word ontdek dat die prins van Persië die Engel vasgehou het. 'N Sterker en kragtiger Engel is gestuur om die weg na die Engel skoon te maak, wat die resultate na Daniël geneem het. Al hierdie dinge is moontlik gemaak deur die effektiewe gebed van Daniël. Nietemin kan die doelgebed nie in enkele paragrawe volledig verklaar word nie. As u dit in gedagte hou, is dit 'n paar doeleindes van gebed in die lewe van 'n Christen.

1. OM MET DIE VADER TE KOMMEER

Een van die doeleindes waarom ons bid, is om met God te kommunikeer. In die proses om met God te kommunikeer, sal Hy aan ons riglyne, beginsels en aanwysings gee wat ons lewe nodig het.

Habakkuk 2: 1 Ek sal op my horlosie staan ​​en my op die toring neersit en waak om te sien wat hy vir my sal sê, en wat ek sal antwoord as ek tereggewys word.Habakkuk 2: 2 En die HERE het my geantwoord en gesê: Skrywe die gesig en maak dit reg op tafels, sodat hy kan hardloop wat dit lees.

Hierdie Bybelgedeelte verduidelik die kern van die gemeenskap met die Vader. Die profeet Habakuk het gesê: Ek sal op my wag staan ​​en my op die torings sit. Dit is die werk van 'n geestelike wag. 'N Man wat in die plek van gebed gebly het om van God te hoor. En sal kyk wat Hy vir my sal sê en wat ek sal antwoord as ek tereggewys word. Dit is die lewe van die mens wat wag om van God te hoor oor 'n spesifieke stad.
Die doel van ons gebed moet wees om met God te kommunikeer. As ons met God praat, sal Hy met ons praat. 'N Kommunikasieproses is nog nie voltooi voordat daar terugvoer is nie.

2. GEBEDSBEDIENING AS AANBIDDING

Mense sê dikwels dat danksegging die voedsel is wat ons aan God bied. Daar is egter geen gedeelte van die skrif wat sê dat God dood sal honger as die mens weier om Hom te bedank nie. Vir die oorkonde het die Cherubs van Glory geen ander saak as om God te aanbid nie. Die boek Openbaring 4 het 'n onmeetlike aantal skepsels geopenbaar wat God aanbid. Selfs vir die vier-en-twintig ouderlinge wat voor die troon sit, sal hulle nou met hulle kroon voor God staan. Of ons Hom dus loof of aanbid, dit verander nie die feit dat Hy God is nie.

Nietemin kan ons gebed steeds dien as aanbidding. 'N Manier om die sterkte van God te erken, sy heerskappy te verhoog oor alles wat geskape is. Koning Dawid het die krag van die aanbidding van die gebed van aanbidding tot God verstaan. Geen wonder nie, die hele boek Psalms 8 verklaar hoe groot ons God is. Dit neem 'n man met die openbaring oor die grootheid van God om Hom op so 'n manier te aanbid. Koning Dawid was verbaas dat God steeds ten spyte van sy grootheid aan die mens dink.
Gebed van aanbidding is nie 'n weg om te vlei nie. Dit is iets wat met begrip uit die hart moet kom. U sal verbaas wees dat God hom ondanks Dawid se wreedhede steeds 'n man na sy hart genoem het.

3. ONS GEBEDSBEDIENING WORD BEDRYF

Ons gebed tot God kan die doel van bekering dien. Koning David is ook 'n perfekte voorbeeld hiervan. In die boek Psalms 51. As ons verstaan ​​dat ons God en die mensdom gesondig en gedoen het. Ons gebed tot God kan dien as bekering.

Intussen verg dit 'n man met 'n gebroke gees om te verstaan ​​dat hy gesondig het. Nadat Petrus Jesus verraai het, het hy gebroke gevoel in sy hart. Hy het in 'n skuilplek gegaan om deur gebed om vergifnis van God te soek. Een belangrike doel wat ons gebed dien, is om berou te hê. God, ek is jammer dat ek dit gedoen het, gee my genade, ek sal dit nie weer doen nie.

4. GEBED BEDIEN DIE DOEL VAN PETISIE

Ons gebed kan dien as 'n versoekskrif. Ons bid vir God se genade en genade vir ons lewe. Onthou die verhaal van koning Hiskia toe hy baie siek was. Die Bybel het ons laat verstaan ​​dat hy op die punt van dood was. En selfs God het die profeet Jesaja gestuur om Hiskia in te lig om voor te berei op sy dood. Koning Hiskia het egter 'n versoek aan God gedoen deur middel van gebed 2 Konings 20. Hy het aan God gesê dat hy al sy dienste en offers wat hy aan God gegee het, moet onthou. En in ruil daarvoor het God jare by sy lewensduur gevoeg. Ons gebed kan die doel dien om 'n versoek aan God te stel en om genade en barmhartigheid te soek. Ons ken die beloftes en profesieë wat God oor ons gesê het. Ons mag God vra as ons voel dat dinge nie verloop volgens wat Hy oor ons gesê het nie.

HOE OM TE BID

Die boek Lukas 11 het verduidelik hoe Jesus op 'n sekere plek gebid het. Na die gebed kom een ​​van sy dissipels na hom toe en vra Hom om hulle te bid. Jesus het die gebed van die Here vir sy dissipels gegee. Baie Christene wat nie weet wat hierdie gebed beteken nie, het dit misbruik. Baie mense sê dit net met begrip.

1. U Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

Hierdie eerste reël van die gebed verduidelik die behoefte om Hom te erken, te aanbid en te bedank. Voordat ons iets van God vra, moet ons eers dankie sê. Selfs Jesus het dit gedemonstreer toe hy na Lasarus se graf gekom het toe hy gesê het Vader ek dank U, want U hoor my heeltyd Johannes 11:41 Toe neem hulle die klip weg van die plek waar die dode neergelê is. En Jesus het sy oë opgehef en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. As gelowiges moet ons die gewoonte bewerk om God te dank voordat ons iets van Hom vra. Dit maak dat ons gebed doeltreffender word.

2. U koninkryk kom. U wil geskied op die aarde net soos in die hemel:

Net nadat hy God gedank het. Ons moet altyd bid dat die Here op aarde sal wees. Om te bid dat die koninkryk van God sal kom, gaan nie oor die vinnige koms van Christus nie. Die Bybel sê dat ons moet beset totdat hy kom. Terwyl ons besig is, is dit belangrik dat ons sorg dat die raad van Christus alleen bly.
Die mandaat van Christus se sending moet versprei word na die bitter wortelvallei van die heidene en ongered. Mathew 28: 19-20 het beveel dat ons na die wêreld en dissipelskap van die hele nasie moet gaan. Die koninkryk sal hier op aarde begin wanneer alle mense, nasies en stad tot die reg kom dat Christus die Here is.

3. Gee ons vandag ons daaglikse brood:

Dit is die eerste deel van die gebed wat ons van God kan vra. Dit is 'n perfekte voorbeeld vir 'n persoonlike gebed. God eer Sy woord selfs meer as Sy Naam. Dit is dus raadsaam dat ons dit rugsteun met sy woord as ons dinge van God vra.
Die Skrif het ons laat verstaan ​​dat God in al ons behoeftes volgens sy rykdom in heerlikheid sal voorsien. Ons moet die woord van God ken en verstaan ​​sodat ons gebede effektief kan wees.

4. Vergeef ons ons skuld soos ons ons skuldenaars vergewe:

Dit is belangrik om daarop te let dat ons na die dood van Christus nie meer onder die vloek van die wet is nie. Om goed te weet dat al ons geregtigheid soos 'n vuil lap voor God is. Om vergifnis te soek is 'n integrale deel van die Here se gebed.
Die Skrif sê dat die oor van die Here nie te swaar is om na ons te luister nie. Sy hand is ook nie te kort om ons te beveilig nie. Maar ons sonde het ongelykheid tussen ons en God geskep. Daarom is dit belangrik dat ons, wanneer ons in gebed na God gaan, vergifnis vir ons sondes soek.

Ons moet ook leer om ander te vergewe. Ons vergewe nie ander dat God ons ook sal vergewe nie. Dit is 'n wanopvatting oor hierdie deel in die Here se gebed. Baie Christene glo dat God hulle ook nie sal vergewe as hulle nie ander vergewe nie. God sal nie soos 'n man dink of optree nie. Ons moet ander vergewe omdat God ons die sondes vergewe het deur die bloed van Christus te vergiet.

5. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose;

Redelikerwys dien gebed as 'n skild en skild wat ons teen skade berokken. Die Skrif het ons streng gewaarsku om nie onwetend te wees oor die duiwel nie. Daarom is dit belangrik dat ons God se beskerming vra wanneer ons bid. Ons vra dat hy ons moet beskerm teen versoekings en enige slegte plan wat die duiwel teen ons kan opper.

6. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen:

Die feit dat ons sien dat die meeste Christene hul gebed met danksegging afrond, is nie 'n grap nie. Gebed moet begin met aanbidding en danksegging en dit moet ook daarmee eindig.
In die Psalmboek toe Dawid na God gesoek het. Hy het gesê hoe kan ek tugtig oor iets waarvoor ek bedank het? Dit beteken dat 'n man getugtig kan word omdat hy verkeerd gevra het, maar 'n man kan nie verkeerd dank nie.
Voordat u ons gebed beëindig, is dit belangrik dat ons God dank vir die verhoor van ons gebed. Dit is 'n stap van geloof. Dan sluit ons elke gebedsessie af met die naam van Jesus Christus. Daardie naam is ons toegang tot die allerheiligste.

VOORDELE VAN GEBEDE

1. Gebed help ons om die versoeking te oorkom

Ons konsekwente gebed tot God help om ons vlak van spiritualiteit op te bou. Dit gee ons die moed om enige versoeking te oorwin wat die duiwel na vore kan bring. Christus het 40 dae en nag gevas en gebid en is na die woestyn gelei om deur die duiwel versoek te word. Maar die duiwel kon hom nie oorwin nie, omdat Christus homself in die plek van gebed gebou het.

2. Gebed help ons om die wil van God te ken

As ons met die Vader kommunikeer, gee Hy ons aanwysings vir ons lewe. Die lewe van 'n biddende man sal nie rigtingloos wees nie. Jesus kon die gees van vrees bestraf toe hy gesê het As dit God sal behaag om hierdie beker oor hom te laat loop. Maar Christus, terwyl hy nog gebid het, het laat weet dat dit nie die wil van God was nie. Daarom bestraf hy die duiwel en vra dat die wil van God moet geskied. As ons konsekwent tot God bid, sal Hy sy voornemens en planne vir ons lewe aan ons openbaar.

3. Gebed Help ons om God meer te ken

Daar is geen twyfel dat die meer tyd wat 'n mens in die teenwoordigheid van God spandeer nie ongeërg gelaat word nie. En hoe meer 'n mens in die teenwoordigheid van God vertoef, hoe meer openbaar God Homself aan so 'n individu. Apostel Paulus is 'n tipiese voorbeeld. Hy was nie onder die twaalf dissipels nie. Hy het die man Christus Jesus egter nog meer geken as diegene wat Christus jare gevolg het.

4. Gebed Versterk ons ​​verhouding met God

As ons meer gereeld bid, word ons die vriend van God. Ons konsekwente gebed sal God in staat stel om ons stem te herken tussen miljoene mense wat Hom roep. As God sou kon sê dat ek niks sal doen sonder om my vriend Abraham te vertel nie.
Dit verklaar die vlak van verhouding tussen Abraham en God. Voordat die stad Sodom en Gomorra vernietig is, het God dit aan Abraham vertel. Hoe meer ons bid, hoe meer word ons verhouding met God versterk.

5. Beskerm ons teen die bose

Die Skrif sê: Ek dra die teken van Christus; laat niemand my in die moeilikheid bring nie. Daar is gebede van beskerming. Hoe meer ons in die plek van gebed bly, hoe meer openbaar God dinge wat met ons sou gebeur. God kan enigiets openbaar aan 'n man wat tyd spandeer in die plek van gebed. Ons het gesien hoe mans beskerm is teen 'n ongeluk wat die lewe van ander geëis het.

Ten slotte, broeders, net soos die kos wat ons eet, soos die lug wat ons inasem en soos die water wat ons drink. Gebed is baie noodsaaklik in elke mens se lewe. Ervaar u dinge wat in u lewe abnormaal gelyk het, neem dit dan na God toe in gebede. Miskien is dit al lank dat u van God hoor, teruggaan na u maker in die plek van gebed, hy wag op u. Hy is lief vir jou en wil steeds met jou praat. Die kern van ons skepping is om gemeenskap met God te hê. En die beste manier waarop ons die gemeenskap kan aansteek, is deur gebed.

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU
Vorige artikelMy Herodes moet sterf Gebedspunte
Volgende artikel21 Belang van gebed
My naam is Pastoor Ikechukwu Chinedum, ek is 'n man van God wat passievol is oor die beweging van God in hierdie laaste dae. Ek glo dat God elke gelowige met vreemde orde van genade bemagtig het om die krag van die Heilige Gees te openbaar. Ek glo dat geen Christen deur die duiwel onderdruk mag word nie; ons het die mag om in heerskappy te leef en te wandel deur gebede en die Woord. Vir meer inligting of berading, kan u my kontak by chinedumadmob@gmail.com of my op WhatsApp en Telegram by +2347032533703 kontak. Ek sal u ook graag wil uitnooi om by ons kragtige 24 uur gebedsgroep op Telegram aan te sluit. Klik op hierdie skakel om nou aan te sluit, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God seën jou.

1 KOMMENTAAR

  1. God seën jou en om jou voortdurend te gebruik. Ek is sekerlik nie dieselfde as wat ek voorheen was nie. Ek verander my vlak van gebed en ek verstaan ​​goed hoe om die gebed te doen. Baie dankie en ek gee die Eer terug aan God.

    Ek woon in Tanzanië.

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.