Begrip van die krag van die Apostelsbelydenis

1
16024
Die Apostoliese Geloofsbelydenis

As ons ouers grootword as kinders, laat ons ons altyd elke oggend bid. Hulle noem dit die Apostles Creed. Ons het dit altyd opgesê na ons oggend toewyding of soms in die nag voordat ons gaan slaap. Ons het die geloofsbelydenis van die apostel so gereeld vertel dat ons teen die tyd toe ons tieners was, die geloofsbelydenis woord vir woord bemeester het.

Ons ouers het saam met die Anglikaanse kerk aanbid, en in die Anglikaanse kerk word daar van u verwag om die geloofsbelydenis van die apostel en ander gebede te bemeester voordat u gedoop kan word. Baie van ons het hierdie kragtige geloofsbelydenis vertel sonder om te verstaan ​​wat dit beteken en die krag daaragter. Vir die meeste van ons was dit net 'n blote voordrag en roetine gebede wat ons elke keer in die kerk gebid het.

Vandag sal ek deur die genade van Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met ons deel oor die begrip van die krag van die geloof van die apostel. In hierdie artikel leer ons die volgende: Die betekenis van die apostelbelydenis, die openbaring agter die apostelbelydenis, die Nicene-geloofsbelydenis, en die apostels se geloofsgebed. Ek moedig u aan om u hart oop te maak terwyl u vandag hierdie artikel lees, die lig van God sal in u hart skyn en u sal geseën word deur die openbaring wat u vandag in hierdie artikel sal ontdek. 


Nuwe boek deur pastoor Ikechukwu. 
Nou beskikbaar op Amazon

 Wat is die apostelbelydenis?

Die Apostoliese Geloofsbelydenis

Ek glo in God, die almagtige Vader,
skepper van hemel en aarde.
Ek glo in Jesus Christus, sy enigste Seun, ons Here.
Hy is verwek deur die krag van die Heilige Gees
en gebore uit die maagd Maria.
Hy het gely onder Pontius Pilatus,
is gekruisig, gesterf en begrawe.
Hy het neergedaal na die dood.
Op die derde dag het hy weer opgestaan.
Hy het opgevaar na die hemel,
en sit aan die regterhand van die Vader.
Hy sal weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees,
die heilige katolieke kerk,
die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes,
die opstanding van die liggaam,
en die ewige lewe. Amen.

Die Apostel-geloofsbelydenis is een van die oudste geloofsbelydenisse in die liggaam van Christus vandag. Hierdie geloofsbelydenis is nie deur die apostels geskryf nie, maar is gebaseer op die kernbasis van die Christelike geloof. Die geloof van die apostels bestaan ​​al tot 140 nC en word wyd deur baie kerke en denominasies oor die hele wêreld vir verskillende doeleindes gebruik.

Die apostelbelydenis is nie net 'n gewone geloofsbelydenis nie, die kernbasis van die Christelike geloof word in die geloofsbelydenis uitgelig. Die geloofsbelydenis van die apostels is gelaai met baie openbarings, die begrip van hierdie openbarings sal ons geestelike begrip van hierdie geloofsbelydenis help. Dit is een ding om die geloofsbelydenis van die apostels op te noem, en dit is 'n ander ding om die geloofsbelydenis van die apostels met diep geestelike begrip te noem.

Baie gelowiges sing dat die apostels godsdienstige godsdienste daar binnekom, sonder om die geloofsbelydenis te verstaan. Baie van hulle ken nie die geestelike betekenis van die geloof in die apostels nie. Die geloofsbelydenis van die apostels is deur ons vaders geskryf, gebaseer op die diep openbaring en geestelike begrip wat hulle het oor die Godhoof, dit is God die Vader, Christus die Seun en God die Heilige Gees. Ons vaders in die geloof wat hierdie geloofsbelydenis geskryf het, is deur die Heilige Gees geïnspireer om dit te skryf. Daarom neem dit 'n gelowige wat geestelik is om die openbaring agter die geloofsbelydenis van die apostels te verstaan. Laat ons nou kyk na die betekenis van die geloofsbelydenis van die apostels.

Wat is die betekenis van die apostelbelydenis?

Wat beteken die geloofsbelydenis van die apostels? Baie van ons ken die voordragte, maar wat is die geestelike betekenis van die geloof in die apostels? Jesus het ons in die boek Johannes 6:63 laat verstaan ​​dat die woord van God Gees is. Dit beteken dat elke woord van God geestelik verstaan ​​moet word om dit maksimaal te benut. Enigiemand kan die geloofsbelydenis noem, maar slegs diegene met geestelike begrip kan deur die apostelbelydenis oorgedra word en waarlik geseën word.

Die geloof van die Apostels is in drie belangrike dele verdeel, God die Vader, Christus die Seun en die Heilige Gees. Dit is ook 'n geloofsverklaring, daarom moet u geloof ongeskonde wees om deur hierdie geloof te seën. Laat ons nou die een na die ander kyk.

1. Geloof in die God die Vader:

Hebreërs 11: 6 King James Version (KJV)

Maar sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag; want hy wat tot God kom, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom ywerig soek.

U Christelike lewe begin uit u geloof in die almagtige God, die maker van die hemel en die aarde. Ons God is die onsienlike God wat alles sien. Hy is die onsigbare en kragtige God. Ons vaders in die geloof wat die belydenis van die apostels saamgestel het, het diep openbaring oor God gehad en hulle het in Hom gehoor. Ongelukkig gaan baie mense vandag kerk toe en vertel die geloofsbelydenis sonder om God te ken of 'n persoonlike verhouding met hom te hê. As u net die geloofsbelydenis van die apostels noem, kan u nie help nie, die woorde daar is kragtig, maar u moet eers in God glo en u geloof in God ontwikkel voordat u gebede beantwoord moet word. Verlossing is die eerste stap om God te ken. U is nie bevoeg om die geloofsbelydenis van die apostels op te stel nie, tensy u regtig in God glo.

2. Geloof in Jesus Christus:

Handelinge 16: 31 King James Version (KJV)

3En hulle antwoord: Glo in die Here Jesus Christus, dan sal u gered word en u huis.

Om in God te glo is die eerste stap, maar om in Jesus Christus te glo, is dit wat u as kind van God vestig. Die herhaling van die geloofsbelydenis sonder om te glo dat Jesus Christus u Heer en verlosser is, is tydverspilling. U speel slegs godsdiens en die liefde van God is nie in u nie. Wie is Jesus Christus?

A. Jesus Christus is die eniggebore Seun van God. Hy het van God gekom, Hy is God.

B. Jesus Christus is ons verlossing. Ons geloof in Jesus Christus is dit wat ons regte posisie by God vestig. Ons is gered omdat ons in Jesus Christus, ons Here, glo. Hy het die prys betaal vir ons verlossing deur sy kruisdood. Hy het gesterf sodat ons kan lewe, en Hy is opgewek uit die dood vir ons regverdigmaking. Niemand kan buite Jesus Christus gered word nie.

C. Jesus Christus is hel toe vir ons. Christus het nie net vir ons gesterf nie, Hy het hel toe gegaan in ons plek, die bestemming van elke sondaar is hel, en aangesien Jesus die plek van sondaars inneem, het hy namens ons hel toe gegaan. In die hel het Jesus die dood en die graf oorwin, hy het al die magte van die duisternis oorwin en 'n openbare vertoning van hulle almal gemaak, Kolossense 2:15, Openbaring 1:18. Daarom, as u in Jesus Christus glo as u Here en as persoonlike verlosser, het die dood en die hel geen mag oor u lewe nie.

D. Jesus Christus leef. Jesus Christus leef, Hy het na drie dae uit die dood opgestaan ​​en hy leef vir ewig, Openbaring 1:18. Ons dien nie 'n dooie God nie, ons God leef en Hy verander steeds lewens en doen daagliks wonders deur sy kinders op aarde, halleluyah.

3. Geloof in die Heilige Gees.

Handelinge 1: 8 King James Version (KJV)

BU sal krag ontvang nadat die Heilige Gees oor u gekom het; en julle sal vir my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die einde van die aarde.

Die Heilige Gees is die derde persoon van die Godhoof, die Heilige Gees is die draer van God se teenwoordigheid, die Heilige Gees is God self. Nadat Jesus Christus na die hemel opgevaar het, stuur Hy die Heilige Gees na ons om ons te help om ons mandaat op die aarde te vervul. Die kerk van Jesus Christus is deur Handelinge 2 gebore. Die Heilige Gees is die lewenskrag van die kerk van God universeel.

In die geloof van die apostels beteken die heilige katolieke kerk nie die Rooms-Katolieke kerk nie, dit beteken bloot die hele liggaam van Christus, die gemeenskap van die heiliges oor die hele wêreld. Die Heilige Gees is wat die kerk aktief en produktief hou.

As u dus die geloofsbelydenis van die apostels noem, moet u uself die volgende vrae stel, of ek glo in die Heilige Gees? Is die krag van God in my werk? Ons stigters het nie net die geloofsbelydenis in die vlees geskryf nie, hulle is gevul met die Heilige Gees van God, die salwing van God se Gees was besig om in hulle te werk, dit is waarom die geloof nog steeds relevant is soos in die dae. . U het die Heilige Gees nodig om die krag agter die geloof van die apostels te verstaan. Om meer te weet oor die Heilige Gees, KLIK HIER.

 

                     Wat van die Nicene Creed?

Die Nicene-geloofsbelydenis is 'n veel later geloofsbelydenis, wat in Nicaea in antieke Turkye geskep is, deur die raad van Nicaea in 325 nC. Die Nicene-geloofsbelydenis is soortgelyk aan die Apostels-geloofsbelydenis, dit is ook 'n geloofsverklaring, maar is hoofsaaklik gesentreer op die dood , begrafnis en opstanding van Jesus Christus. Terwyl die apostelbelydenis die geloof van die Apostels uit die eerste eeu opsom, konsentreer die nicene-geloofsbelydenis op die dood van Christus, en daarom word die Nicene-geloof gewoonlik tydens Paasseisoene gebruik. Hieronder is die Nicene-geloofsbelydenis:

Die Nicene Creed

Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die maker van hemel en aarde, aan dinge wat sigbaar en onsigbaar is.

En in een Here Jesus Christus, die Seun van God, die gebore van God die Vader, die Eniggeborene, wat uit die wese van die Vader is.

God van God, Lig van Lig, ware God van ware God, verwek en nie gemaak nie; van dieselfde aard van die Vader, deur wie alle dinge ontstaan ​​het, in die hemel en op die aarde, sigbaar en onsigbaar.

Wie vir ons die mensdom en vir ons verlossing uit die hemel neergedaal het, inkarnêr was, mens gemaak is, is deur die Heilige Gees perfek gebore uit die heilige maagd Maria.

Deur wie Hy liggaam, siel en verstand geneem het, en alles wat in die mens is, waarlik en nie in aanskouing nie.

Hy het gely, is gekruisig, begrawe, op die derde dag weer opgestaan, met dieselfde liggaam hemel toe opgevaar [en] aan die regterhand van die Vader gesit.

Hy moet kom met dieselfde liggaam en met die heerlikheid van die Vader, om die lewendes en die dooies te oordeel; aan sy koninkryk is daar geen einde nie.

Ons glo in die Heilige Gees, in die ongeskape en die volmaakte; Wat deur die wet, profete en evangelies gespreek het; Wat op die Jordaan neergedaal het, deur die apostels gepreek en in die heiliges gewoon het.

Ons glo ook in slegs een, universele, apostoliese en [heilige] kerk; in een doop in berou, tot vergewing en vergewing van sondes; en in die opstanding van die dode, in die ewige oordeel oor siele en liggame, en die koninkryk van die hemele en in die ewige lewe

 

Die Apostles Creed Gebed

Dit is die belangrikste basis wat u as gelowige in u lewe moet hê om die geloof van die apostels te maksimeer. Soos ek vroeër gesê het, net om die geloofsbelydenis sonder 'n gesonde geestelike basis te noem, kan jou nie help nie, as jy nie in God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees glo nie, kan die geloofsbelydenis nooit 'n seën vir jou wees nie. . Om u te help, het ek 'n paar kragtige gebede wat ek noem, noukeurig saamgestel. Hierdie gebede is gebaseer op die grondslag van die geloof van die apostels. Dit is belydenisgebede wat deur geloof gevul is. Romeine 10:10 vertel dat ons uit ons harte glo, en vers 17 van dieselfde hoofstuk vertel dat geloof kom deur die woord van God te hoor. As u besig is met hierdie geloofsgevulde verklaringsgebede, sal u geloof lewendig word en u geestelike grondslag gevestig word. Al word u nie wedergebore nie, sal hierdie gebed van die apostels u weer met God verbind en u in Hom gevestig hou.

Gebede

  1. Vader, ek dank U, want U is die Skepper van hemel en aarde.

2. kom vandag na u troon van genade en ek ontvang genade en vergewing van sondes in Jesus Christus se Naam

3.Ek glo in U my God as die Skepper van die hemel en die aarde, in Jesus Christus Naam

4. Ek glo dat u my hemelse Vader is en die enigste God is. in Jesus Christus naam

5. Ek glo dat u die Alfa en die Omega is, die een wat die begin geskep het en geen einde het nie, in Jesus Christus naam

6. Ek glo dat u die onwankelbare, onbeweeglike en altyd betroubare God is in Jesus Christus Naam

7. Ek glo dat u die barmhartige God is, die barmhartige God en die ewig vergewende God.

8. Ek glo dat u die God van Abraham, Isak en Jakob is, die God van die lewendes en nie die dooies nie.

9. Ek glo dat u u eniggebore Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te sterf.

10. Ek glo in Jesus Christus as my Here en persoonlike Verlosser.

11. Ek glo dat Jesus Christus vir my sondes gesterf het.

12. Ek glo dat Hy opgewek is uit die dood vir my regverdiging

13. Ek glo dat ek die geregtigheid van God is in Christus Jesus, as gevolg van my geloof in Jesus Christus

14. Ek glo Jesus Christus, het die Heilige Gees gestuur om my te help met my Christelike lewenswandel.

15. Ek glo dat die Heilige Gees die Gees van God is

16. Ek glo die Heilige Gees is my helper in die lewe

17. Ek glo dat die Heilige Gees My leermeester en my verdediger is

18. Ek glo in The Church Of God Universal

19. Ek glo dat die kerk van God die pilaar van die waarheid is

20. Ek glo dat Jesus Christus die hoof van die Kerk is.

 

 

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU

1 KOMMENTAAR

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.