Psalm 37 Vers Vers By Vers

2
30402
Psalm 37 Vers Vers By Vers

Vandag bestudeer ons die boek Psalm 37, die betekenis vers vir vers. Die psalm praat oor die verborgenheid van die goddelose en die gelowiges. Die Here kalmeer sy mense ondanks die feit dat hy deur vyande omring is. Hierdie kragtige psalm vertel ons die einde en uiteindelike bestemming van die goddelose, dit dien as 'n bron van aanmoediging vir die regverdige om nie moedeloos te raak deur die buitensporige boosheid nie. Terwyl ons hierdie psalm 37 bestudeer, wat van vers tot vers beteken, sal die Here u oë oopmaak vir die vele verborge skatte in sy woord vandag in Jesus Christus Naam.

PSALM 37 BETEKENIS VERSE DEUR VERSE.

Vers 1: Wees nie bekommerd oor kwaaddoeners nie, en wees nie afgunstig op die werkers van ongeregtigheid nie.

Die psalm open met die stelling om nie bekommerd te wees nie. Die Here weet dat dit by sy mense algemeen is dat hulle sou frons en jaloers raak op die rykes en die groot, veral in krisistye. Daarom doen hy 'n beroep op hulle om nie bekommerd te wees nie, want Hy is regverdig in alles wat Hy doen.

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU

Vers 2: Want hulle sal binnekort afgekap word soos die gras en verdor soos die groen plante.


Daar sal 'n tyd kom wanneer die vernietiging van die ongelowiges sal toeneem. Op daardie uur sal die heerlikheid van die goddelose in die lug verdwyn. Niks sou gedoen word om so 'n oomblik te verlos nie. Dus, waarom sou 'n gelowige so 'n lewe beny wat vroeër of later tot 'n skielike einde sou kom?

Vers 3: Vertrou op die HERE en doen goed, so sal jy in die land woon, en waarlik, jy sal gevoed word.

Ons geloof in die heer is baie geneig om lyding en hartseer te genees. Op dieselfde manier genees die daad van goed doen. Om integriteit en geloof in die land by God te laat woon, is die belangrikste bestanddeel.

Vers 4: Verheug jou ook in die HERE, en hy sal jou die begeertes van jou hart gee.

Hier raai hy die gelowiges later aan om vervul te wees met die vreugde van die heer. In hierdie lewe, as ons God het, hoef u nie bekommerd te wees wie in God liefhet, 'n oorvloedige seën ontvang nie

Vers 5 & 6: Gaan u weg aan die HERE; Vertrou ook op hom, en hy sal dit volbring. En hy sal u geregtigheid voortbring soos die lig en u oordeel tot die middag.

Werp u vrese op die heer en onderwerp u volkome aan sy wil, en ons sal die toppunt van ons potensiaal bereik. Selfs te midde van krisisse sal die heer sy lig laat skyn en die duisternis van droefheid sal verdwyn.

Vers 7: Rus in die HERE en wag geduldig op hom; wees nie bevrees oor hom wat voorspoedig is op sy weg nie, weens die man wat slegte werke laat kom.

Vir die mens is tyd kosbaar, maar tome is niks vir God nie. Hy is die moeite werd om voor te wag. Hy is nie te vroeg of te laat nie. Laat u nie verlei deur die goeie dinge van die wêreld wat verdwyn nie; wag eerder op sy belofte.

Vers 8 & 9 Hou op met toorn en verlaat grimmigheid; wees nie op enige wyse kwaad om kwaad te doen nie. Want kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat op die HERE wag, hulle sal die aarde beërwe.

Woede is 'n siekte wat ons van God laat afsweer. As Christene moet ons dit dus doen. Ons moet ons onder geen omstandighede besig hou met die kwaad nie. Want die oordeel van die wat kwaad doen, is die dood. Maar elkeen wat geduldig op God wag, sal die aarde beërwe.

Vers 10: Nog 'n klein tydjie, en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, u moet sy plek goed bekyk, en dit sal nie gebeur nie.

Die gebrek aan lewe laat ons besef hoe die goddelose en hul skatte vergaan. Na die oordeel van die Here sal sy huis so leeg wees soos enigiets en hy sal van die aardbodem afgesny word.

Vers 11: Maar die sagmoediges sal die aarde beërwe; en hulle sal hulle verlustig in die oorvloed van vrede.

Met die regte rede, al ly die gelowiges baie swaarkry, sal die vreugde wat hulle sal ontvang, hul pyn oorskadu. Die frase erf die aarde impliseer dat die belofte van die Here vervul sal word en dat hy gered sal word van die ewige veroordeling.

Vers 12-15 Die goddelose plunder teen die regverdige en kners met sy tande teen hom.13.Die Here sal vir hom lag, want hy sien dat sy dag aanbreek. armes en behoeftiges, en om dood te maak, soos om regop te praat. 14 Hulle swaard sal in hul eie hart ingaan, en hulle boë sal verbreek word.

Die aard van die goddelose is om te vernietig. Dit is een ding wat aan ons Here Jesus Christus gedoen is, maar tog het hy niks aanstoot gegee nie, maar hy het die beserings met geduld opgedoen. Die vyande sal so naby kom om ons lewens te vernietig, maar dink met goeie vertroue dat die dag van die Here aanbreek wanneer die tafels draai, sal u die wêreld oorwin soos Jesus gedoen het.

Vers 16: 'N Klein bietjie wat 'n regverdige het, is beter as die rykdom van baie goddeloses.

Daar is vreugde en geluk in die kleine van 'n goeie man in vergelyking met die rykdom van die goddelose, omdat daar tevredenheid en vervulling is

Vers 17: Want die arms van die goddelose sal gebreek word, maar die HERE ondersteun die regverdige.

Die ywer van die goddelose om kwaad te doen, sal uitgeroei word omdat hulle hul hande teen God ophef. Hy sal hulle tot op die been verpletter, maar die regverdige sal hy tot in ewigheid hou.

Vers 18: Die HERE ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid wees.

Die Here behandel sy eie as erfgename van redding. Geen onheil sal hulle tref nie, want hy lei hulle die hele pad. more, die ewigheid is gewaarborg.

Vers 19: Hulle sal nie beskaamd staan ​​in die slegte tyd nie; en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word.

Rampe sal kom en gaan, dieselfde as rampe en swaarkry. Maar bevryding sal ook kom. As ons in God glo, hoef ons nie bekommerd te wees oor wat om te eet of hoe om te oorleef nie. Hy is 'n vriend in nood en inderdaad. Alles is in Sy hande

Vers 20: Maar die goddelose sal vergaan, en die vyande van die HERE sal wees soos die vet van lammers; in rook sal hulle verdwyn.

Diegene wat hul linne en goud daar vee, sal kom wanneer al hierdie dinge verdwyn en in totale duisternis verander. Hulle sal vergaan van hul heerlikheid en trots. Net soos die offerlammers deur vlamme verteer word, so sal hulle ook verteer.

Vers 21 en 22: Die goddelose leen en betaal nie weer nie; maar die regverdige bewys barmhartigheid en gee. Want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit, en die wat deur hom vervloek is, sal uitgeroei word.

Die teks verduidelik die voordele van 'n vrolike gewer. Die goddelose lewenstyl van verkwisting bring dit dikwels neer terwyl die regverdige wat reeds barmhartigheid verkry het, barmhartigheid gee. Hy is 'n gewer, hy bly welvarend en leen nooit.

Vers 23 & 24 Die voetstappe van 'n goeie man word deur die HERE beveel, en hy het behae in sy weg. Al val hy, sal hy nie heeltemal neergewerp word nie; want die HERE ondersteun hom met sy hand.

Al die stappe wat ons neem, word deur God verordineer. Alhoewel ons dalk agteruitval, sal hy ons beslis onderhou. Selfs in die val en gebreke van 'n Heilige, sit hy as 'n ruimte vir voeding.

Vers 25 en 26:  Ek was jonk en nou oud; en die regverdige het ek nie verlate gesien en sy nageslag nie brood gesmeek nie. Hy is altyd barmhartig en leen; en sy nageslag word geseën.

Hierdie vers is 'n waarneming van Dawid wat bepaal dat God nooit sy eie versaak nie. Hy is die God wat die goeie dade van die vader beloon in die sukses van sy seun.

Vers 27 en 28: Gaan weg van die kwaad en doen goed, en bly vir ewig. Want die HERE het die reg lief, en sy heiliges nie verlaat nie; hulle word vir ewig bewaar; maar die nageslag van die goddelose sal uitgeroei word.

As gelowiges moet ons nie die kwaaddoeners beny nie. Dit wil sê, ons moet nie betrokke raak by bose dade nie, maar eerder goeie dade doen

Vers 29 & 30: Die regverdige sal die land besit en vir ewig daarin woon. Die mond van die regverdige spreek wysheid, en sy tong spreek van oordeel.

As erfgename van Christus sal die regverdiges die land beërwe omdat opbouende spraak uit die mond van goeie mense uitspruit. Hy ondersteun regters en frons oor oneerlikheid.

Vers 31: Die wet van sy God is in sy hart; geeneen van sy voetstappe sal gly nie.

Hy is die voog van die wet van God. Alhoewel situasies kan ontstaan ​​wat kan lei tot 'n verandering in die beleid van 'n land. Tog doen hy dit goed om die wet a van God te onderhou en nooit daarvan af te wyk nie.

Vers 32 & 33:  - Die goddelose hou die regverdige dop en wil hom doodmaak. Die HERE sal hom nie in sy hand laat en hom nie veroordeel as hy geoordeel word nie.

As dit nie vir die genade van God was nie, sou die vyande die regverdiges vernietig het. Ongeag Hy sal nooit sy gunsteling laat vaar nie. Hy red hulle wanneer hulle nie hulself kan red nie.

Vers 34: - Wag op die HERE en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die land te beërwe; as die goddelose uitgeroei word, sal jy dit sien.

As Christen is dit ons reg om geduldig en gehoorsaam op die Here te wag. Net soos die Bybel gesê het, sal hy wat volhard, gered word. Elkeen wat op die Here vertrou, sal sien wanneer die vyande uiteindelik uitgeroei word en hy sal aardse en hemelse goedere geniet.

Vers 35:  Ek het die goddelose in groot krag gesien en homself versprei soos 'n groen lourierboom. Tog is hy oorlede, en kyk, hy was nie; ja, ek het hom gesoek, maar hy kon nie gevind word nie.

Die psalmis vertel weer hoe hy gesien het hoe die goddelose die aarde regeer, maar kyk, hy was nêrens te vinde nie. Die name van wie in almal se mond was, is vergete, terwyl die name van die godvresendes vir altyd onthou word.

Vers 37: Merk die volmaakte man, en kyk na die opregte, want die einde van die man is vrede.

Nadat hy die ondergang van die goddelose dopgehou het, neem hy tyd om die opregtes te bestudeer. Hy sien dat die einde van die regverdiges vrede is.

Vers 38: Maar die oortreders word saam verdelg; die einde van die goddelose word uitgeroei.

Hierdie vers som die feit op dat algemene vernietiging op al die kwaaddoeners wag.

Vers 39 & 40 Maar die heil van die regverdiges is van die HERE; Hy is hulle krag in die tyd van benoudheid. En die HERE sal hulle help en hulle red; Hy sal hulle verlos van die goddelose en hulle red omdat hulle op Hom vertrou.

Uiteindelik sal die Here regverdig verlossing gee. Hy sal sy geliefde van hul vyande bewaar omdat hulle op God vertrou. Terwyl die goddelose sleg word, word die regverdiges deur geloof versterk.

WANNEER MOET EK HIERDIE PSALM GEBRUIK?

Nadat u die betekenis van hierdie psalm vasgestel het, is dit belangrik om te weet wanneer u dit gebruik. Hier is 'n paar keer waar die psalm 'n doel vir u kan dien:

  • As u voel dat u deur u teëstanders omvergewerp word.
  • As u in 'n moeilike situasie verkeer en u wil hê dat God u verlos
  • As u u lewenswyse aan die Here moet verbind
  • As u wil hê dat God u vertroue in Hom moet opbou

 

PSALM 37 GEBEDE:

As u in een van die bogenoemde situasies of meer verkeer, is hierdie kragtige psalm 37 gebede vir u:

  • Here, ek erken my foute aan u (u kan dit noem) en ek vra dat u my sondes in Jesus se naam volkome moet vergewe.
  • Hemelse Vader, ek gee my lewe in u hande, lei en lei my in Jesus Naam
  • Here, maak my regverdig sodat ek die aarde kan beërwe.
  • Here, verwyder elke gees van woede in my lewe en trek my nader aan U.

 

 

 

 

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU
Vorige artikelPsalm 32 Die boodskap vers deur vers
Volgende artikelPsalm 40 Die boodskap vers deur vers
My naam is Pastoor Ikechukwu Chinedum, ek is 'n Man van God, wat passievol is oor die beweging van God in hierdie laaste dae. Ek glo dat God elke gelowige met vreemde orde van genade bemagtig het om die krag van die Heilige Gees te openbaar. Ek glo dat geen Christen deur die duiwel onderdruk moet word nie, ons het die Krag om te lewe en in heerskappy te wandel deur Gebede en die Woord. Vir verdere inligting of berading, kan jy my kontak by everydayprayerguide@gmail.com of gesels met my op WhatsApp En Telegram by +2347032533703. Ek sal jou ook graag uitnooi om by ons kragtige 24 uur gebedsgroep op Telegram aan te sluit. Klik hierdie skakel om nou aan te sluit, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God seën jou.

2 KOMMENTAAR

  1. El Señor Jesucristo Rey de reyes te bendiga en este Ministerio precioso, amado Hno. Ikechukwo estoy muy a gusto de haberlo encontrado el mensaje basado en Salmo 37, Estoy en oración matutino ya casi un Año, por motivos peculiares de mi persona, pues mis padres me enseñaron en occasional tales como la oración hay que consultar a Dios en suab eso lo llama él “Promesa”. Esto es lo que hice y salió el Salmo 37:27. y así le ubiqué este trabajo: SALMO 37 SIGNIFICADO VERSO POR VERSO. Pastor ore por mi, y espero que el Señor muestre mis problemas antes que le cuente. mi Nombre es julio Arroyo (soja de Huancavelica-Perú)

  2. Hola Julio Arroyo, de huancavelica-Peru, oro por ti, por tu familia, por huancavelica y por el Peru, en estos tiempos. Porque ?? Hoy estamos viendo fraude verkiesings, 'n guns van Pedro Castillo, en dit is nie korrek nie. Oramos para que Peru, sea un pais democracyo, con libertad y con riqueza espiritual para gloria de Dios, por eso creemos en el nombre de cristo jesus, verklaar ganador 'n Fuerza Popular representada por Keiko Fujimori, y la ideologia de izquierda radical, comunista de rusia, de china, de cuba, de venezuela ... Geen legue in Peru ... Oramos por la misericordia y gracia de Dios a favour de Peru, y delegue su Espiritu Santo dando victoria a Fuerza Popular y el JNE y los Tribunales Especiales Electorales No hagan fraude en los Votos de Keiko F. Amen.

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.