PSALM 19 Betekenis Vers per vers

1
22797
PSALM 19 Betekenis Vers per vers

Vandag gaan ons Psalm 19 bestudeer, wat vers deur vers beteken. Psalm 19 is die 19de psalm in die Psalms, bekend aan sy eerste vers, in die King James-weergawe, “Die hemele verkondig die heerlikheid van God; en die uitspansel wat sy handwerkpsalm toon, beskou die heerlikheid van God in die skepping, en beweeg na oor die karakter en gebruik van “die wet van die HERE.

Psalm 19 val natuurlik in drie dele: God se openbaring in die skepping (verse 1-6), God se openbaring in die wet (verse 7-11), en die reaksie van die man van geloof (verse 12-14). Die punt van die eerste ses verse is dat die hemelliggame objektiewe bewys is dat 'n magtige, kreatiewe God bestaan.

PSALM 19 Verse van vers

Psalm 19: 1 “DIE HEMELE VERKLAAR DIE HEERLIKHEID VAN GOD, EN DIE FIRMAMENT VERKONDIG SY HANDWERK.

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU

Hierdie psalm is die eerste vers en dit wys op die twee gebiede waar God gekies het om Homself te openbaar: “die hemele” verwys na wat in die lug verskyn; “Die uitspansel” beteken die uitspansel van God se skepping. Die hele heelal getuig van die Skepper en vertoon briljant “die heerlikheid van God”. Die idee is dat God die hemele deur sy eie hande gemaak het, en dat die uitspansel, versier met son en maan en sterre, die wysheid en vaardigheid waarmee dit gedoen is, vertoon.


Psalm 19: 2 “DAG TOT DAG UTTERETH-TOESPRAAK, EN NAG TOT NAG VERKLAAR KENNIS”

Hierdie vers gee ons die begrip van die konstante en voortdurende opeenvolging van dag en nag. Wat die heerlikheid van God verklaar en toon dat hy besete is van oneindige kennis en wysheid. En wat 'n nuwe toetreding van kennis bring vir mense, die son vir 'n lig bedags, en die maan en sterre vir 'n lig in die nag wat voortdurend en agtereenvolgens die heerlikheid en wysheid van God verkondig. Een van die grootste dinge wat God vir die mensdom gedoen het, was om 'n aand en 'n oggend op te stel. Die aand is gemaak vir rus en die oggend om te werk. Die vers praat van een dag en nag wat na die ander oorgly.

Psalm 19: 3 “ DAAR IS GEEN SPRAAK EN TAAL NIE, WAAR DAAR STEM NIE GEHOOR WORD NIE

Daar is verskillende lande in die wêreld wat verskillende tale het, sodat die een volk nie met 'n ander kan praat of verstaan ​​nie. Maar die hemele praat in 'n taal wat vir almal almal universeel en verstaanbaar is. 

Psalm 19: 4 “HULLE LYNE IS WEG DEUR DEUR DIE AARDE TE midde van hul woorde aan die einde van die wêreld. IN HULLE HET HY 'N TABERNAKEL VIR DIE SON GESTEL. ”

Die hemel en die lug dra hul boodskap oor God se heerlikheid deur die hele aarde. Die apostel Paulus het hierdie stelling in Romeine 10:18 aangehaal. Daardeur het hy opgemerk dat die boodskap oor God van nature die boodskap van die evangelie voorafgegaan het, en die heidene en Jode onverskoonbaar gemaak het.

Psalm 19: 5 "WAT AS 'N BRUIDEGOM UITKOM UIT SY KAMER EN VREUGDE WORD AS' N STERKE MAN OM 'N WEDLOOP TE BEDRYF.'

Die woord “En is bly soos 'n sterk man om 'n wedloop te hardloop”: waarin hy sy gereedheid, snelheid en sterkte toon. En dit dui op die vinnigheid van die son om sy gang te gaan, en sy onvermoeidheid in sy konstante beweging. Alhoewel dit al soveel duisende jare daarin gebruik word, styg elke oggend met dieselfde vrolikheid, volg sy gang en is dit nooit moeg nie. Dit kan alles daarop wys dat ons vinnig moet heen en weer hardloop en die krag vra om die kursus te voltooi. Waarin Christus, die Seun van geregtigheid, op so 'n heerlike manier voorgehou word.

Psalm 19: 6 “SY VORDERING IS UIT DIE EINDE VAN DIE HEMEL EN SY KRING TOT DIE EINDE DAARVAN, EN DAAR IS NIKS VAN DIE HIT VERBORG NIE”

Hierdie vers verduidelik die son; Van die ooste waar dit na die weste styg, waar dit ondergaan. Wat op 'n baie roemryke manier geskyn het en Christus geword het, wat die son vir die aarde is, die lig van die wêreld. En daar is niks wat vir die hitte daarvan verborge is nie, alhoewel dinge vir die lig daarvan kan wegsteek, maar nie vir die hitte daarvan nie; die son wat op die aarde skyn, skyn die een of ander tyd daarop.

Psalm 19: 7 “DIE WET VAN DIE HERE IS VOLMAAK, OM DIE SIEL TE BEKEER, DIE GETUIENIS VAN DIE HERE VERONDERSTELD OM DIE EENVOUDIGE TE VERWYS”

Die wet van die Here is volmaak. Alles wat van God uitgaan, is volmaak in sy soort. Sy wet veral, die heerskappy van die lewe vir sy volk. Die wet self is heilig en dit help om die siel te bekeer, die siel te herstel, soos voedsel vir hongeriges, soos troos vir die bedroefdes en ellendes.

Die getuienis van die Here is 'n getuie tussen God en die mens en sal niemand wat daarop vertrou, mislei of mislei nie, maar dit ook tot geluk bring. Die wet bekeer die siel, want deur die wet te bestudeer, weet ons almal dat ons skuldig is aan sonde en verdien om te sterf. Ons moet berou hê oor ons sonde en uitroep tot 'n Verlosser. Ons sou nie besef dat ons 'n Verlosser nodig het as ons nie daarvan bewus gemaak word dat ons sondaars is nie.

Psalm 19: 8 “DIE STATUSE VAN DIE HERE IS REG, JULLE HARTE, DIE GEBOOIE VAN DIE HERE IS REIN, VERLICHTING VAN DIE OOG”

Die statute wat hier weergegee word, beteken behoorlik mandate, reëls wat aan iemand gegee word om hom te lei. Dit verwys na die wette van God wat as aangestel beskou word, of as gevolg van goddelike gesag. beloftes van genade.

Die gebod van die Here is rein en is sonder die minste mengsel van dwaling. Dit is "suiwer": sonder die minste mengsel van foute. Dit verlig die verstand, met 'n volledige manifestasie van God se wil en die plig van die mens.

Psalm 19: 9 “DIE VREES VAN DIE HERE IS REIN, VIR ALTYD VOLDOEN, DIE OORDEEL VAN DIE HERE IS WAAR EN REGVERDIG ALTOGETER”

Die woord van God is bedoel, wat mense leer om die Here te vrees. Dit gee 'n volledige weergawe van die aanbidding van God, en gee onderrig in die saak en wyse van aanbidding met eerbied en godvresende vrees as wat die Evangelie doen. En dit is skoon en die leerstellings daarvan is direk op die bloed van Christus. Wat reinig van alle sonde en tot die geregtigheid van Christus,

Die oordele van die Here is waar en heeltemal regverdig ”:“ die oordele van die Here ”is dieselfde met“ die woord van God ”, en dit lyk asof dit die deel van die woord ontwerp wat reëls bevat van God se oordeel en bestuur. sy mense. Of die wette, verordeninge en verordeninge van Christus in sy huis wat sy volk moet onderhou en 'n vrolike gehoorsaamheid daaraan moet gee.

Psalm 19:10 “MEER WIL BEGEER IS HULLE AS GOUD, JA, AS BAIE GOEDE GOUDSOETER OOK AS HONING EN HONINGKOM"

Die grootste rykdom wat hierdie wêreld nog ooit geken het, is nie silwer en goud nie, maar die ewige lewe in Christus Jesus. Kennis van God en sy Woord bring groot rykdom mee. Die soetste uitspraak wat enige Christen ooit kan hoor, is (goed gedoen, u goeie en getroue dienskneg) as ons op die oordeelsdag voor die regverdige Regter (Jesus) staan.

Psalm 19: 11 "MEER WEG VAN HULLE WORD U DIENST GEWAARSKU, EN OM HULLE TE HOU IS DAAR GROOT BELONING. ”

Dwarsdeur die Bybel vind ons dat die onderhouding van God se wet groot belonings of seëninge oplewer as dit behoorlik nagekom word. Daar is egter 'n ander kant hieraan. Ons word telkens gewaarsku dat dit nie 'n vloek van God is om God se wette te onderhou nie. 

Psalm 19: 12 "WIE KAN SY FOUTE BESPREEK? CLEANSE U IS MY VAN VERKEERDE Foute. "

In hierdie vers beteken die woord “Reinig my” dat ons gereinig kan word deur die regverdiging, of die vergewing van my sondes, deur die bloed van u Seun, wat op die regte tyd vir my gestort moet word. En deur heiligmaking deur u Heilige Gees, volgens u woord. Tot die verdere opknapping van my hart en lewe.

Psalm 19: 13 "HOU U DIENSTE TERUG VAN OORVOEDIGE SONDIGE, LAAT HULLE NIE HERSIENING OOR MY HET NIE! DAN SAL EK BLAMLOOS WEES, EN ONSKULDIG VAN GROOT OORTREDING. ”

In vers hierbo kan ons sien dat dit spreek van diegene wat volgelinge van die Here is. In werklikheid het hulle Jesus hul Here sowel as Verlosser gemaak. Vermoedelik in hierdie spesifieke Skrif beteken trots of arrogant. Hoogmoed kom voor 'n sondeval. Ek het opgemerk dat sommige van ons Christene wat 'n lang tyd met die Here gewandel het en in die gawes van die Gees gewerk het, geneig is om bo die nuwe Christen te voel. Ons moet baie versigtig wees met hierdie houding. Dit is beslis trots en arrogansie, en God sal dit nie toelaat nie.

Psalm 19: 14 "LAAT DIE WOORDE VAN MY MOND, EN DIE MEDITASIE VAN MY HART, AANVAARBAAR WORD IN U SIEN, HERE, MY KRAG EN MY VERLOSSER."

Dit is die laaste vers wat ons kan sien dat die gebed vanself spreek, as die gebed van 'n waaragtige regverdige man. 'N Mens sou daardie man amper 'n perfekte man kon noem wie se hele lewe in ooreenstemming daarmee was.

Dit praat oor die woorde wat ons praat, wat in harmonie moet wees met ons denke en die vrywillige meditasie van ons harte om 'n beeld te vorm wat deur God aanvaar word.

Wanneer het ek hierdie Psalm nodig?

U wonder miskien wanneer u hierdie Psalm presies benodig. Kyk hieronder na enkele situasies waar u Psalm 19 moet gebruik.

 • As u voel dat die vyand Dominion oor u het.
 • As die heerlikheid van God nie meer in u lewe is nie
 • As u nie meer God se gebooie nakom nie
 • As u stem nie gehoor word nie

Psalm 19 gebede

 • Ons gee aan U as ons Koning en ons verlossende Heer. Ons vra dat U wil geskied in ons lewens in Jesus Christus Naam
 • Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir U aanneemlik wees in die Naam van Jesus Christus.
 • Here gee my die genade om u gebod te onderhou en dit op my hart neer te lê, om nie teen u in te gaan nie.
 • . Ek breek die greep van enige bose mag oor my lewe, in Jesus se naam.
 • Ek beweeg van slawerny na vryheid, in die naam van Jesus
 • Here, help my om bereid te wees om ander te dien eerder as om gesag uit te oefen.
 • Here, open my begrip rakende die Skrif.
 • Here, help my om elke dag te leef, en erken dat die dag kom dat U geheime lewens en innerlike gedagtes sal beoordeel.
 • Here, laat my bereid wees om die klei in U hande te wees, gereed om gevorm te word soos U wil.
 • Here, maak my wakker van enige vorm van geestelike slaap en help my om die wapenrusting van die lig aan te trek.
 • Here, gee my die oorwinning oor alle vleeslikheid en help my om in die middel van U wil te wees.
 • Ek staan ​​te staan ​​teen enigiets in my lewe wat ander sal laat struikel, in die Naam van Jesus.
 • Here, help my om kinderlike dinge weg te sit en volwassenheid aan te trek.
 • Here, bemagtig my om standvastig te wees teen alle planne en tegnieke van die duiwel

 

 

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU
Vorige artikelPsalm 139 wat vers vir vers beteken
Volgende artikelPSALM 70 beteken vers vir vers
My naam is Pastoor Ikechukwu Chinedum, ek is 'n Man van God, wat passievol is oor die beweging van God in hierdie laaste dae. Ek glo dat God elke gelowige met vreemde orde van genade bemagtig het om die krag van die Heilige Gees te openbaar. Ek glo dat geen Christen deur die duiwel onderdruk moet word nie, ons het die Krag om te lewe en in heerskappy te wandel deur Gebede en die Woord. Vir verdere inligting of berading, kan jy my kontak by everydayprayerguide@gmail.com of gesels met my op WhatsApp En Telegram by +2347032533703. Ek sal jou ook graag uitnooi om by ons kragtige 24 uur gebedsgroep op Telegram aan te sluit. Klik hierdie skakel om nou aan te sluit, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God seën jou.

1 KOMMENTAAR

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.