30 Gebede vir oop deure met Bybelverse [2022 OPGEDATEER]

15
79449

Openbaring 3: 8:
8 Ek ken u werke; kyk, ek het 'n oop deur voor u neergesit, en niemand kan dit sluit nie; want u het 'n bietjie krag en het my woord bewaar en my naam nie verloën nie.

Ons dien 'n God van oop deure, wanneer Hy 'n deur oopmaak, kan geen duiwel dit sluit nie en as Hy 'n deur sluit, kan geen duiwel dit oopmaak nie. Dit is die God wat ons dien. Vandag sal ons 30 gebede vir oop deure met Bybelversies doen. As ons met sy woord tot God bid, kan geen duiwel ons keer nie. Laat ons eers voor die gebede vir vandag gaan kyk na die woord “Geopende Deure”. Wat is 'n oop deur? 'N Oop deur kan gedefinieer word as deure van geleenthede wat lei tot u sukses. Die bybel het gesê dat die pad van die regverdige soos 'n skynende lig is, wat beteken dat die pad van elke kind van God vol oop deure is met groot geleenthede, ook God wat in Jeremia 29:11 praat, Hy het gesê dat Hy 'n plan van 'n groot toekoms vir ons Sy kinders, dit wys dat elke kind van God bestem is om 'n blink toekoms te hê.

Hoor nou dit, jy sal hierdie jaar mega-oop deure in jou lewe ervaar. Jy mag dalk bekommerd wees dat jy tot dusver in 2022 nie jou getuienisse gesien het nie, maar hoor dit vandag, jy sal begunstig word in 2022 en verder in Jesus Christus naam.

As kind van God is u toekoms helder, maar u moet daarvoor stry deur geloof. Dit is omdat die duiwel jou nie sonder 'n geveg 'n wonderlike lewe sal laat beleef nie. Ons word in die Skrif vertel om die stryd van die geloof te beveg, en in 1 Johannes 5: 4 word daar aan ons gesê dat ons geloof dit is wat ons die oorwinning oor die duiwel. Hierdie gebede vir oop deure met Bybelverse sal u help om u geloof te bevorder, terwyl u in gebede rondtrek om u droom waar te maak. Moenie meedoen nie, niks werk op sigself nie; as u positiewe veranderinge in u lewe wil sien, moet u positiewe stappe doen, u moet gereed wees om fisies en geestelik te slaag. Fisies moet u uself voorberei deur opleiding en vaardigheidsaanleer, geestelik moet u uself toerus deur intense gebede en Bybelstudie. Terwyl u hierdie gebede betree vir oop deure en Bybelverse vandag sal elke berg voor u in Jesus Naam vlug

30 Bybelverse vir oop deure

Hier is 30 bybelverse vir oop deure, terwyl u bid, neem ook e om die Bybelverse te bestudeer om die denke van God rakende u situasies te ken. Bestudeer hulle, oordink hulle en bid saam met hulle, en God sal in Jesus se naam ingryp in u situasies.

1). Openbaring 3:8:
8 Ek ken u werke; kyk, ek het 'n oop deur voor u neergesit, en niemand kan dit sluit nie; want u het 'n bietjie krag en het my woord bewaar en my naam nie verloën nie.

2). 1 Korintiërs 16:9:
9 Want 'n groot deur en effektiewe deur word vir my oopgemaak, en daar is baie teëstanders.

3). 2 Korintiërs 2:12:
12 Verder, toe ek in Troas kom om die evangelie van Christus te verkondig, en 'n deur vir my deur die Here oopgemaak is,

4). Kolossense 4:3:
3 Bid ook vir ons dat God vir ons 'n deur van openheid sal open om die verborgenheid van Christus te spreek, waarvoor ek ook in boeie is:

5). Openbaring 3: 7-8:
7 En skryf aan die engel van die kerk in Filadelfia; Hierdie dinge sê die heilige, die waaragtige, die een wat die sleutel van Dawid het, hy wat oopmaak en niemand sluit nie; en hy gaan stil, en niemand maak oop nie; 8 Ek ken u werke; kyk, ek het 'n oop deur voor u neergesit, en niemand kan dit sluit nie; want u het 'n bietjie krag en het my woord bewaar en my naam nie verloën nie.

6). Openbaring 3:20:
20 Kyk, ek staan ​​by die deur en klop; as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek na hom toe kom en saam met hom gaan, en hy met my.

7). Filippense 2:13:
13 Want dit is God wat in julle werk om te wil en van sy welbehae te doen.

8). Jesaja 22:22:
22 En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê; en hy sal oopgaan, en niemand sluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopgaan nie.

9). Johannes 10:9:
9 Ek is die deur; deur iemand wat binnekom, sal hy gered word en ingaan en uitgaan en weiding vind.

10). 1 Johannes 4:18:
18 Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees marteling. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde.

11). Handelinge 14:27:
27 En toe hulle kom en die kerk bymekaarmaak, oefen hulle alles in wat God met hulle gedoen het, en hoe Hy die deur van die geloof vir die heidene geopen het.

12). Handelinge 16: 6-7:
6 En toe hulle in Phrygia en die omgewing van Galásië deurgegaan het en die Heilige Gees hulle verbied het om die woord in Asië te verkondig, 7 nadat hulle in Mysia gekom het, het hulle probeer om na Bithynië te gaan; maar die Gees het hulle nie toegelaat nie.

13). Handelinge 16: 1-40:
1 En hy kom na Derbe en Lystra; en daar was 'n sekere dissipel met die naam van Timótheüs, die seun van 'n sekere vrou, 'n Joodse vrou, en wat geglo het; maar sy vader was 'n Griek. 2 Dit is goed vertel van die broers in Lystra en Ikonium. 3 Hom sou Paulus saam met hom moes uitgaan; en hy het hom geneem en besny weens die Jode wat in daardie woonbuurte was; want hulle het alles geweet dat sy vader 'n Griek was. 4 En terwyl hulle deur die stede gaan, gee hulle aan hulle die bevele om te hou, wat ingestel is oor die apostels en die ouderlinge in Jerusalem. 5 En so is die kerke ook gevestig in die geloof en het daagliks in getal toegeneem. 6 En toe hulle in Phrygia en die omgewing van Galásië deurgegaan het en die Heilige Gees hulle verbied het om die woord in Asië te verkondig, 7 nadat hulle in Mysia gekom het, het hulle probeer om na Bithynië te gaan; maar die Gees het hulle nie toegelaat nie. 8 En hulle het by Mísia verbygegaan en na Troas afgekom. 9 En Paulus het in die nag 'n gesig gesien; Daar staan ​​'n man van Macedonië en bid hom en sê: Kom oor na Macedonië en help ons. 10 En nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om Macedonië toe te gaan, met die versekering dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. 11 Daarom het ons van Troas af weggegaan en met 'n reguit koers gekom na Samothracia en die volgende dag na Neapolis; 12 En daarvandaan na Filippi, wat die grootste stad is van daardie deel van Macedonië, en 'n kolonie; en ons het in die stad gebly in die dae. 13 En op die sabbat het ons uit die stad langs die rivier gegaan waar daar gebid sou word; en ons het gaan sit en met die vroue wat daarheen reis, gepraat. 14 En 'n sekere vrou met die naam Lydia, 'n purperverkoper uit die stad Thiatira, wat God aanbid het, het ons gehoor; wie se hart die Here oopgemaak het, dat sy ag gee op die dinge wat van Paulus gesê is. 15 En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy ons gesmeek en gesê: As julle my geoordeel het om getrou aan die Here te wees, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. 16 En terwyl ons gaan bid, ontmoet 'n sekere jongmeisie met 'n waarsêende gees ons, wat haar meesters baie verdien deur die waarsêery. 17 En Paulus en ons het gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is: die diensknegte van die allerhoogste God wat ons die weg van verlossing wys. 18 En dit het sy baie dae gedoen. Maar Paulus was bedroef en draai om en sê vir die gees: Ek beveel u in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het dieselfde uur uitgekom. 19 En toe haar meesters sien dat die hoop op hul winste verby was, het hulle Paulus en Silas gevang en hulle na die owerstes op die mark gebring; ons stad, 20 en leer gewoontes wat ons nie geoorloof is om Romeine te ontvang of in ag te neem nie. 22 En die skare het teen hulle opgestaan, en die magistrate het hul klere uitgehaal en bevel gegee om hulle te slaan. 23 En nadat hulle baie slae op hulle gelê het, het hulle dit in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle veilig te hou; 24 wat, nadat hy so 'n aanklag ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gegooi en hul voete vasgehou het in die voorraad. En in middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het hulle gehoor. 26 En meteens was daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud is; en onmiddellik is al die deure oopgemaak en die bande van elkeen losgemaak. 27 En die bewaker van die gevangenis het wakker geword uit sy slaap, en toe hy die deure van die gevangenis sien oopgaan, trek hy sy swaard uit en sou homself om die lewe gebring het, as hy gedink het dat die gevangenes gevlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê: Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. 29 Daarna roep hy 'n lig aan en spring in en bewe en val voor Paulus en Silas neer. 30 En hy bring hulle uit en sê: Menere, wat moet ek doen om gered te word? 31 En hulle antwoord: Glo in die Here Jesus Christus, dan sal u gered word en u huis. 32 En hulle het die woord van die Here en aan almal wat in sy huis was, aan hom gesê. 33 En hy het hulle geneem op dieselfde uur van die nag en hulle slae gewas; en hy en hy is dadelik gedoop. 34 En nadat hy hulle in sy huis gebring het, het hy voor hulle vleis gesit en hom verbly en in sy hele huisgesin in God geglo. 35 En toe dit dag geword het, stuur die landdroste die dienaars en sê: Laat daardie manne gaan. 36 En die opsigter van die gevangenis het hierdie woord aan Paulus gesê: Die landdroste het gestuur om u te laat gaan; gaan dan nou heen en gaan in vrede. 37 Maar Paulus sê vir hulle: Hulle het ons openlik onvoorwaardelik geslaan, omdat hulle Romeine was en ons in die gevangenis gewerp het; en stoot hulle ons nou privaat uit? nee, voorwaar; maar laat hulle self kom en ons gaan haal. 38 En die serjeante het hierdie woorde aan die regters gesê; en hulle het gevrees toe hulle hoor dat hulle Romeine was. 39 En hulle het gekom en hulle gesmeek en uitgelei en gevra dat hulle uit die stad moet gaan.

14). Spreuke 3: 5-6:
5 Vertrou op die Here met u hele hart; en steun nie op u eie insig nie. 6 Bely hom op al u weë, en hy sal u paaie rig.

15). Openbaring 3:7:
7 En skryf aan die engel van die kerk in Filadelfia; Hierdie dinge sê die heilige, die waaragtige, die een wat die sleutel van Dawid het, hy wat oopmaak en niemand sluit nie; en hy gaan stil, en niemand maak oop nie;

16). 1 Johannes 3:8:
8 Hy wat sonde doen, is uit die duiwel; want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel is die Seun van God geopenbaar om die werke van die duiwel te vernietig.

17). Openbaring 4:1:
1 Daarna het ek gekyk, en daar was 'n deur in die hemel oopgemaak; en die eerste stem wat ek gehoor het, was soos 'n trompet wat met my praat; wat gesê het: Kom hierheen, dan sal ek u dinge wys wat hierna moet gebeur.

18). Filippense 4:13:
13 Ek kan alles doen deur Christus wat my versterk.

19). Psalm 23: 1-6:
1 Die Here is my herder; Ek sal nie wil hê nie. 2 Hy laat my gaan lê in groen weivelde; hy lei my langs die stil waters. 3 Hy herstel my siel; hy lei my op die paaie van geregtigheid ter wille van sy Naam. 4 Al gaan ek deur die dal van die doodskaduwee, sal ek geen kwaad vrees nie; want U is met my; U staf en u staf vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig voor my vyande; U salf my hoof met olie; my beker hardloop om. 5 Goedheid en barmhartigheid sal my sekerlik volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly tot in ewigheid.

20). 1 Korintiërs 10:13:
13 Daar is geen versoeking vir u geneem nie, maar net soos die mens wel gemeen het; maar God is getrou wat nie sal toelaat dat u versoek word bo u vermoë nie; maar sal ook met die versoeking 'n manier maak om te ontsnap, sodat julle dit kan dra.

21). 1 Korintiërs 16: 8-9:
8 Maar ek sal in Efese bly tot Pinkster. 9 Want 'n groot deur en effektiewe deur word vir my oopgemaak, en daar is baie teëstanders.

22). Johannes 10:7:
7 Daarop sê Jesus weer vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ek is die deur van die skape.

23). Genesis 4: 7:
7 As u goed doen, sal u nie aanvaar word nie? En as u nie goed doen nie, dan lê die sonde voor die deur. En na jou sal sy begeerte wees, en jy sal oor hom heers.

24). Matteus 7: 7-8:
7 Vra, en aan julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en dit sal vir julle oopgemaak word. 8 Want elkeen wat vra, ontvang; en wie soek, vind; en vir hom wat klop, sal dit oopgemaak word.

25). Mattheus 6:6:
6 Maar jy, as jy bid, gaan in jou kas, en as jy jou deur toemaak, bid tot jou Vader wat in die geheim is; en jou Vader wat in die geheim sien, sal jou openlik beloon.

26). 1 Tessalonisense 5:11:
11 Daarom, vertroos julle saam en versterk mekaar, net soos julle ook doen.

27). Psalm 113: 9:
9 Hy laat die onvrugbare vrou huis toe hou en 'n vreugdevolle moeder van kinders word. Loof die Here!

28). Hebreërs 11: 6:
6 Maar sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag; want hy wat tot God kom, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom ywerig soek.

29). Johannes 3:16:
16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

30). Mattheus 7:7:
7 Vra, en aan julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en dit sal vir julle oopgemaak word;

 

30 Gebede vir oop deure

1. Vader, ek dank U vir u barmhartigheid oor my lewe, dit is as gevolg van u barmhartighede dat ek nie verteer word nie, dankie vader in Jesus Naam.

2. O Here, dink my ten goede en maak die boek vir my in Jesus Naam oop.

3. Ek kanselleer en versprei elke demoniese aktiwiteite in my lewe, in die Naam van Jesus.

4. Ek keer die skade wat ek sedert my geboorte aan my lewe aangerig het, in Jesus se naam om.

5. Ek sluit alle deure waardeur die duiwel binnedring om my in my lewe te beproef, in Jesus se naam.

6. O Here, herstel die vermorsde jare van my lewe in Jesus Naam.

7. Ek neem elke gebied terug wat deur die vyand in my lewe gehou word, in die naam van Jesus.

8. Ek breek uit en bevry my uit enige bose gevangenis in die Naam van Jesus.

9. Elke fundamentele gebrek, verlaat my lewe, in Jesus se naam.

10. Ek sal as koning heers oor my omstandighede, in die naam van Jesus.

11. Laat elke bose familievloek in my lewe, in Jesus se naam, vernietig word.

12. Help my, Here, om u stem te herken in Jesus Naam.

13. Here, maak my oë oop in die Naam van Jesus

14. Ek gooi elke las van bekommernis in die Naam van Jesus af.

15. Ek weier om verstrengel te raak met bose gedagtes, in die Naam van Jesus.

16. Ek gooi elke padblokkade weg wat my vordering verberg, in Jesus se naam.

17. Laat my geestelike klimaat skrik na die kamp van die vyand, in die Naam van Jesus, stuur.

18. O Here, bevry my van bose woorde en bose stiltes in Jesus Naam

19. Elke toordery wat aan my lewe en huwelik toegewy word, ontvang die donder en verligting van God in die Naam van Jesus.

20. Ek bevry my van enige oorgeërfde slawerny, in die naam van Jesus.

21. Ek bevry my van die greep van enige probleem wat in my lewe oorgedra word uit die baarmoeder, in die naam van Jesus.

22. Ek breek my los en los my van elke oorgeërfde bose verbond, in die Naam van Jesus.

23. Ek breek my los van elke oorgeërfde bose vloek, in die Naam van Jesus.

24. Ek stel myself vry van elke oorerflike siekte, in Jesus se naam.

25. Laat die bloed van Jesus enige oorgeërfde gebrek in my liggaam, in die Naam van Jesus, regstel.

26. In die naam van Jesus verbreek ek enige vloek van verwerping van die baarmoeder of onwettigheid wat in my familie kan wees tot tien geslagte aan beide kante van die gesin.

27. Ek verwerp en verloën elke ordening van 'laatheid in goedheid', in die naam van Jesus.

28. Ek neem gesag oor en beveel die binding van elke sterkman in elke afdeling van my lewe, in die naam van Jesus.

29. Vader, ek dank U dat u vir my deure oopmaak vir geleenthede wat nie-man of duiwel in Jesus se naam kan sluit

30. Dankie vader dat hy my gebede beantwoord het.

 

15 KOMMENTAAR

  1. Dankie, priester van die Allerhoogste vir die toegewydheid aan die gees van God deur hierdie riglyn van gebede op te stel deur die woord van GOD. Ek glo dat ek geseënd sal wees.

  2. Hierdie bediening was vir my 'n seën. Is 'n jong dienaar van God in 'n groeiende bediening. Het uitdagings gehad, maar elke keer as ek na Google hardloop, lei die Heilige Gees my na die daaglikse gebedsgids.

  3. Ek dank my God dat Hy my silf in hierdie plat gevind het van ek is en ek weet dat deur hierdie gebede ontdek ek ek gaan 'n lang pad en my deure en al my verlangde jare het Ben herstel in u magtige naam van ons Here Jesus Christus amen

  4. Ek is dankbaar teenoor God, aan die Heilige Gees wat my gelei het na hierdie gebedsriglyne en Bybelverse waaraan ek nooit gedink het nie.. Op die oomblik gaan ek deur baie baie downs in my lewe, maar God se woorde en planne vir my die lewe was die enigste ding wat my aan die gang gehou het. Ek doen 'n beroep op almal daar buite om nie op te gee nie, maak nie saak waardeur jy gaan nie, want wat God nie kan doen nie, bestaan ​​nie
    Hy sal verseker 'n pad maak….

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.