30 Gebede vir oop deure met Bybelverse om geloftes na te kom

Datum:

Vandag gaan ons handel oor 30 gebede vir oop deure met Bybelverse vir die nakoming van geloftes

God het belowe om deure van guns en baie seëninge vir ons oop te maak, daarom raai ons aan dat ons hierdie gebede met alle opregtheid bid en ook wat ons vir God kan doen in ruil daarvoor wanneer God ons seën net soos Hanna en Jefta gedoen het soos ons in ons Bybel lees . Wanneer God ons deure van seëninge en wonderwerke oopmaak, sal dit lyk asof ons droom.

Die lewe is vol uitdagings. In tyd van groot nood en druk gly baie mense in desperaatheid en kan in daardie toestand enigiets doen. Soms is dit dalk net 'n "eenvoudige" leuen om uit 'n nou hoekie te kom of 'n verbintenis wat gemaak word sonder om te dink. Sommige kan tot die mate gaan om dinge te doen wat grens aan misdadigheid. Die slotsom is dat niemand in 'n slegte situasie wil bly nie en elkeen sal alles in sy vermoë doen om uit 'n ongewenste situasie te kom.

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU

Christene word ook blootgestel aan die kwessies van die lewe. Van tyd tot tyd kom hulle op plekke waar hulle ernstige uitdagings in die gesig staar. Hulle, soos ander mense, het behoeftes en groot druk. Een van die dinge wat ons doen om God se aandag te probeer trek of om Hom te kry om ons gebede te beantwoord, is om geloftes te maak. 'n Gelofte is 'n plegtige belofte. Dit is 'n heilige belofte en moet soos 'n verbond met alle erns hanteer word en moet nie verbreek word nie. Dit vereis dat diegene wat geloftes aflê, geloof in God hou en hul belofte nakom; want God neem geloftes ernstig op en hou mense altyd aan hulle geloftes (Deut. 23:21 – 23).


Jefta het dit verstaan ​​en ten spyte van sy verlies en pyn gedoen wat hy beloof het en God het deure van wonderwerke en seëninge vir hom oopgemaak. Hy het God belowe om aan Hom alles te offer wat uit sy huis uitkom hom tegemoet as hy in vrede terugkeer van die oorlog met die kinders van Ammon. In ooreenstemming met hierdie gelofte moes hy sy dogter offer. Hanna het in haar hartseer en in haar desperaatheid om 'n kind te hê en uit bespotting te kom, belowe om die seun waarvoor sy bid, aan God terug te gee vir Sy diens. Ons sien hoe Hanna in hierdie skrif volkome getrouheid aan God toon in die nakoming van die belofte wat sy gemaak het. Want toe die kind gespeen was, het sy die kind na Eli gebring en gesê: Vir hierdie kind het ek gebid en die Here het my bede gegee wat ek van Hom gevra het. Daarom het ek hom ook aan die Here geleen, so lank as hy lewe, sal hy aan die Here geleen word.”
Elke kind van God moet die heiligheid leer van Niemand moet vir die Here sê wat hy nie sal doen nie. Ons moet leer om God te eer en Hom te gee wat ons beloof het.

Openbaring 3: 8:
8 Ek ken u werke; kyk, ek het 'n oop deur voor u neergesit, en niemand kan dit sluit nie; want u het 'n bietjie krag en het my woord bewaar en my naam nie verloën nie.

Ons dien 'n God van oop deure, wanneer Hy 'n deur oopmaak, kan geen duiwel dit toemaak nie en wanneer Hy 'n deur toemaak, kan geen duiwel dit oopmaak nie. Dit is die God wat ons dien. Vandag gaan ons 30 gebede vir oop deure met Bybelverse aangaan, wanneer ons tot God bid met Sy woord, kan geen duiwel ons keer nie. Voordat ons ingaan op die gebede vir vandag, laat ons eers kyk na die woord "Geopende deure”. Wat is 'n oop deur? ’n Oop deur kan gedefinieer word as deure van geleenthede wat tot jou sukses lei. Die bybel het gesê die pad van die regverdiges is soos 'n skynende lig, dit beteken die pad van elke kind van God is vol oop deure van groot geleenthede, ook God praat in Jeremia 29:11, Hy het gesê Hy het 'n plan van 'n groot toekoms vir ons Sy kinders, dit wys dat elke kind van God georden is om 'n blink toekoms te hê.

Hoor nou dit, jy sal hierdie jaar mega-oop deure in jou lewe ervaar. Jy mag dalk bekommerd wees dat jy tot dusver in 2022 nie jou getuienisse gesien het nie, maar hoor dit vandag, jy sal begunstig word in 2022 en verder in Jesus Christus naam.

As kind van God is jou toekoms blink, maar jy moet deur geloof daarvoor stry. Dit is omdat die duiwel jou nie 'n wonderlike lewe sonder 'n geveg sal laat hê nie. Ons word in die Skrif aangesê om die stryd van geloof te stry, en in 1 Johannes 5:4 word ons vertel dat ons geloof is wat ons die oorwinning oor die duiwel gee. Hierdie gebede vir oop deure met Bybelverse sal help om jou geloof ’n hupstoot te gee terwyl jy in gebede sukkel om te sien hoe jou droom waar word. Moenie toegee nie, niks werk op sy eie nie, as jy positiewe veranderinge in jou lewe wil sien, moet jy positiewe stappe neem, jy moet gereed wees om fisies en geestelik suksesvol te wees. Fisies moet jy jouself voorberei deur opvoeding en vaardigheidsverwerwing, geestelik moet jy jouself toerus deur intense gebede en Bybelstudie. Terwyl jy vandag hierdie gebede vir oop deure en Bybelverse inspan, elke berg voordat jy sal vlug in Jesus Naam

20 Bybelverse vir oop deure

Hier is 30 bybelverse vir oop deure, terwyl u bid, neem ook e om die Bybelverse te bestudeer om die denke van God rakende u situasies te ken. Bestudeer hulle, oordink hulle en bid saam met hulle, en God sal in Jesus se naam ingryp in u situasies.

 • Openbaring 3:8 Ek ken jou werke; kyk, Ek het 'n geopende deur voor jou gestel, en niemand kan dit sluit nie; want jy het 'n bietjie krag en het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie.
 • 1 KORINTIËRS 16:9 Want 'n groot en kragtige deur is vir my oopgemaak, en daar is baie teëstanders.
 • 2 KORINTIËRS 2:12 Verder, toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, en daar is vir my deur die Here oopgemaak,
 • Kolossense 4:3: Bid ook vir ons dat God vir ons 'n deur van uitspraak sal oopmaak om die verborgenheid van Christus te verkondig, waarvoor ek ook in boeie is.
 • Openbaring 3:7-8: En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia; Dit sê die Heilige, die Waaragtige, Hy wat die sleutel van Dawid het, hy wat oopmaak en niemand sluit nie; en sluit toe, en niemand maak oop nie; 8 Ek ken jou werke; kyk, Ek het 'n geopende deur voor jou gestel, en niemand kan dit sluit nie; want jy het 'n bietjie krag en het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie.
 • Openbaring 3:20: Kyk, Ek staan ​​by die deur en Ek klop; as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek na hom ingaan en saam met hom maaltyd eet, en hy met My.
 • Filippense 2:13: Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te doen na sy welbehae.
 • Jesaja 22:22 En die sleutel van die huis van Dawid sal Ek op sy skouer lê; so sal hy oopmaak, en niemand sal toesluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.
 • Joh 10:9 Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word; en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
 • 1 Johannes 4:18: Daar is geen vrees in die liefde nie; maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees het pyniging. Hy wat vrees, word nie in liefde volmaak nie.
 • HANDELINGE 14:27 En toe hulle gekom het en die gemeente bymekaargemaak het, het hulle vertel van alles wat God met hulle gedoen het en hoe Hy die deur van die geloof vir die heidene oopgemaak het.
 • HANDELINGE 16:6-7 En toe hulle deur Frigië en die gebied van Galasië gegaan het en deur die Heilige Gees verbied is om die woord in Asië te verkondig, 7 nadat hulle in Misië gekom het, het hulle probeer om na Bitinië te gaan; Gees het hulle nie verdra nie.
 • Spreuke 3:5-6: Vertrou op die Here met jou hele hart; en steun nie op jou eie insig nie. 6 Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak.
 • Openbaring 3:7: En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia; Dit sê die Heilige, die Waaragtige, Hy wat die sleutel van Dawid het, hy wat oopmaak en niemand sluit nie; en sluit toe, en niemand maak oop nie;
 • 1 Johannes 3:8: Hy wat sonde doen, is uit die duiwel; want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel is die Seun van God geopenbaar, om die werke van die duiwel te vernietig.
 • Openbaring 4:1: Hierna het ek gesien, en kyk, 'n deur gaan in die hemel oop, en die eerste stem wat ek gehoor het, was soos 'n basuin wat met my praat; wat gesê het: Kom op hierheen, en ek sal jou die dinge te kenne gee wat hierna moet gebeur.
 • Filippense 4:13: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
 • Psalm 23:1-6: Die Here is my herder; Ek sal nie wil hê nie. 2 Hy laat my lê in groen weivelde; na waters wat stil is, lei Hy my. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my op die spore van geregtigheid ter wille van sy Naam. 4 Ja, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my; u staf en u staf hulle vertroos my. 5 U berei 'n tafel voor my aangesig voor my vyande; U smeer my hoof met olie; my beker loop oor. 6 Waarlik, goedheid en goedertierenheid sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal vir ewig in die huis van die Here woon.
 • 1 Korintiërs 10:13: Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms maak, sodat julle dit kan verdra.
 • 1 Korintiërs 16:8-9: Maar ek sal tot Pinkster in Efese bly. 9 Want 'n groot en kragtige deur is vir my oopgemaak, en daar is baie teëstanders.

30 Gebede Vir Geopende Deure

 1. Vader, ek dank U vir u genade oor my lewe, dit is as gevolg van u genade dat ek nie verteer is nie, dankie vader in Jesus Naam.
 2. O Here, onthou my ten goede en maak die boek van herinnering vir my oop in Jesus Naam.
 3. Ek kanselleer en strooi elke demoniese aktiwiteite in my lewe, in die Naam van Jesus.
 4. Ek keer enige skade wat aan my lewe aangerig is van geboorte af, in Jesus se naam.
 5. Ek sluit elke deur waardeur die duiwel ingaan om my in my lewe te teister, in Jesus se Naam.
 6. O Here, herstel die vermorste jare van my lewe in Jesus Naam.
 7. Ek neem elke gebied terug wat deur die vyand in my lewe gehou word, in die naam van Jesus.
 8. Ek breek uit en verlos myself van enige bose tronk, in die Naam van Jesus.
 9. Elke fundamentele siekte, wyk uit my lewe, in Jesus se naam.
 10. Ek sal as koning heers oor my omstandighede, in die Naam van Jesus.
 11. Laat elke bose familievloek in my lewe vernietig word, in Jesus se Naam.
 12. Help my, Here, om U stem in Jesus Naam te herken.
 13. Here, maak die oë van my begrip oop in Jesus Naam
 14. Ek gooi elke las van bekommernis af, in die Naam van Jesus.
 15. Ek weier om in die Naam van Jesus met bose gedagtes verstrengel te wees.
 16. Ek gooi elke padblokkade af wat my vordering verberg, in Jesus se naam.
 17. Laat my geestelike klimaat skrik stuur na die kamp van die vyand, in die Naam van Jesus.
 18. O Here, verlos my van bose woorde en bose stiltes in Jesus Naam
 19. Elke hekserymag wat teen my lewe en huwelik toegewys word, ontvang die donderweer en verligting van God, in die Naam van Jesus.
 20. Ek bevry myself van enige oorgeërfde slawerny, in die Naam van Jesus.
 21. Ek bevry myself uit die greep van enige probleem wat vanuit die baarmoeder na my lewe oorgedra word, in die Naam van Jesus.
 22. Ek verbreek en maak myself los van elke oorgeërfde bose verbond, in die Naam van Jesus.
 23. Ek breek en maak myself los van elke geërfde bose vloek, in die Naam van Jesus.
 24. Ek bevry myself van elke oorgeërfde siekte, in Jesus se naam.
 25. Laat die bloed van Jesus enige oorgeërfde gebrek in my liggaam regstel, in die Naam van Jesus.
 26. In die naam van Jesus verbreek ek enige vloek van verwerping uit die baarmoeder of onwettigheid wat in my familie tot tien geslagte terug kan wees aan beide kante van die familie.
 27. Ek verwerp en verloën elke ordening van 'laatheid in goedheid', in die Naam van Jesus.
 28. Ek neem gesag oor en beveel die binding van elke sterkman in elke afdeling van my lewe, in die Naam van Jesus.
 29. Vader, ek dank U dat U deure van geleenthede vir my oopmaak wat niemens of duiwel in Jesus Naam kan toemaak
 30. Dankie Vader dat U my gebede beantwoord het.

 

KKYK ALTYDAG SPREEKTUIS TV OP JUGTUBE
SUBSCRIBE NOU
Pastoor Ikechukwu Chinedum
Pastoor Ikechukwu Chinedum
My naam is Pastoor Ikechukwu Chinedum, ek is 'n Man van God, wat passievol is oor die beweging van God in hierdie laaste dae. Ek glo dat God elke gelowige met vreemde orde van genade bemagtig het om die krag van die Heilige Gees te openbaar. Ek glo dat geen Christen deur die duiwel onderdruk moet word nie, ons het die Krag om te lewe en in heerskappy te wandel deur Gebede en die Woord. Vir verdere inligting of berading, kan jy my kontak by everydayprayerguide@gmail.com of gesels met my op WhatsApp En Telegram by +2347032533703. Ek sal jou ook graag uitnooi om by ons kragtige 24 uur gebedsgroep op Telegram aan te sluit. Klik hierdie skakel om nou aan te sluit, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God seën jou.

1 KOMMENTAAR

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.

Lees meer

Laaste Artikel

Facebook

Verwante artikels

Gebedspunte vir geestelike herlewing en geestelike ontwaking

Vandag gaan ons met Gebedspunte vir Geestelike Herlewing en Geestelike Ontwaking handel. Ervaar jy geestelike...

MFM Gebedspunte vir beskerming

Vandag gaan ons met MFM Gebedspunte vir Beskerming handel. Ons het 'n lys van MFM saamgestel...

Apostel Joshua Selman Middernag Gebedspunte

Vandag gaan ons Apostel Joshua Selman se middernagtelike gebedspunte uitdeel. Apostel Joshua Selman is een van...

MFM Bevryding Gebedspunte

Vandag gaan ons te doen kry met MFM Deliverance Prayer Points. Ly jy aan verslawing of sterk invloed...