Donderdag September 29, 2022
Tuis Tags Huweliks

Merk: huwelik

50 naggebede teen huweliksvertraging

15
Psalm 65: 2: 2 U wat na gebed luister, tot U sal alle vlees kom. Is jy 'n enkel broer of suster, glo jy God ...

4 dae vas en gebed vir huweliks deurbraak

22
Efesiërs 6:12: 12 Want ons worstel nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen die heersers van die duisternis van hierdie wêreld, ...

40 Gebedsverlossing uit huweliksvertraging

3
Habakuk 2: 3: 3 Want die gesig is nog vir 'n vasgestelde tyd, maar aan die einde sal dit spreek en nie lieg nie;